ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ


Вашій увазі пропонується навчальна інформаційно-довідкова програма Автоматизована інформаційно-довідкова система «Інспектор-криміналіст» (АІДСІК), яка розроблена і призначена для формування інформаційно-освітнього середовища, що створюється з використанням апаратно-програмних засобів інформаційно-комунікаційних технологій та інших сучасних засобів навчання. Зазначена навчальна інформаційно-довідкова програма може бути застосована або використана працівниками правоохоронних органів, зокрема фахівцями слідчих підрозділів Національної поліції України (слідчими, інспекторами-криміналістами), судовими експертами Експертної служби МВС України, викладачами та науковими працівниками, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами (ад’юнктами) та докторантами.

Навчальна інформаційно-довідкова програма «АІДСІК» містить навчальні, довідникові, нормативно-правові, методологічні, методичні, тактичні та мультимедійні матеріали, розкриває змістовну складову діяльності інспектора-криміналіста, складається з наступних елементів архітектоніки:

«Тактичні та процесуальні особливості огляду місця події», який містить вступне слово, де зазначається мета, завдання даної навчальної інформаційно-довідкової програми; загальні положення; особливості огляду місця події за фактом отримання тілесних ушкоджень; особливості огляду місця події за фактом виявлення трупа; особливості огляду місця події за фактом повідомлення про зґвалтування; особливості огляду місця події за фактом незаконного заволодіння майном; особливості огляду місця події за фактом пожежі або вибуху; особливості огляду місця події за фактом завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.

«Техніко-криміналістичне забезпечення діяльності інспектора-криміналіста», в якому розкриваються деякі теоретичні та практичні аспекти техніко-криміналістичного забезпечення професійної діяльності інспектора-криміналіста у правовому статусі – «спеціаліст»: дано визначення поняття, місця та ролі технічних засобів криміналістичних досліджень у процесі збирання криміналістично-значущої інформації; розкривається сутність, змістовність та особливості фотографічної та відеофіксації при проведенні огляду місця події; надано визначення, класифікацію (за критерієм принципу дії та роботи приладів-пристроїв) засобів виявлення знарядь та предметів злочинів, надані графічні кольорові зображення сучасних зразків зазначених технічних засобів у відповідній ієрархії.

«Об’єкти та сліди» - присвячений особливостям виявлення, фіксації, вилучення та упакування об’єктів (об’єктів-слідів, об’єктів носіїв слідової інформації) та слідів злочинів при огляді місця події, містить наступні складові елементи архітектоніки: об’єкти та сліди від дії зброї та патронів; об’єкти криміналістичного документознавства; об’єкти та сліди за фактами пожеж та вибухів; об’єкти та сліди біологічного походження (дослідження); об’єкти та сліди трасологічного походження (дослідження); об’єкти та сліди хімічного походження (дослідження); мікрооб’єкти; інші види об’єктів та слідів (менш розповсюджених або з меншою вірогідністю зустрічаємості).

«Термінологічний словник», містить в алфавітному порядку терміни з гіперпосиланнями або без них. У термінологічному словнику надано авторське тлумачення найбільш розповсюджених криміналістичних термінів з відповідними посиланнями на нормативно-правові акти у випадках використання зазначеної термінології у текстах Законів України, статтях Кодексів України, Постанов Пленуму Верховного Суду України, відомчих, міжвідомчих наказах, інструкціях, інформаційних листах та інших підзаконних актах (через функцію гіперпосилання). За його допомогою можна знайти тлумачення проблемного поняття. Якщо термін зазначений у нормативно-правовому акті, то є можливість переходу на посилання до відповідного акту, що його визначає або тлумачить без дублювання розкриття його змісту у текстовій частині.

«Корисне», містить вичерпну текстову інформацію, щодо складання додаткових матеріалів до протоколу огляду місця події, а також зразки наступних документів і т.п.: бланки (дактилоскопічні карти, бирки, схеми, плани, таблиці до протоколу огляду місця події, криміналістичні лінійки тощо). У змістовній частині розкриті види та сучасні можливості методик проведення судових експертиз. З метою орієнтації слідчого на правильний вибір судово-експертного дослідження відповідно до наявних речових доказів та слідової інформації. Значна увага приділена правильності та коректності постановки питань слідчим перед судовим експертом в залежності від обставин провадження.

«Мультимедія», містить презентації, відеофільми, фотографічні, графічні зображення та ілюстрації, що наочно доповнюють та розкривають зміст текстових матеріалів.

«Контрольно-тренувальноий блок», містить комплексно-контрольні завдання та комплексно-контрольні роботи, що моделюють реальні ситуації з якими інспектор-криміналіст при здійсненні своєї професійної діяльності буде стикатися протягом виконання своїх службових та професійних обов’язків. Кожна група цих робіт призначена для відпрацювання та поглиблення практичної складової навчальних професійно орієнтуючих дисциплін, що вивчаться. Тестові завдання, є тематичними, міжгалузевими та всеохоплюючими (зі споріднених галузей знань) і призначені для проведення поточного, проміжного та підсумкового контролю. Вичерпний перелік контрольних питань з навчальних дисциплін, що забезпечують підготовку інспекторів-криміналістів дає змогу курсанту (слухачеві) підготуватися шляхом самоконтролю до складання будь-якої профілюючої навчальної дисципліни.

«Нормативна база» (нормативно-правовий блок), містить текстові файли (повного обсягу, витяги з них або гіперпосилання на правову регламентацію діяльності інспектора-криміналіста), а саме: Конституція України (витяг); Кодекси України (витяги); Закони України; Накази МВС України; Накази МЮ України; Накази ГУНП МВС України та інші підзаконні акти.

«Автори», містить відомості щодо розробників, авторів-укладачів навчальної інформаційно-довідкової програми АІДСІК.