Шановні користувачі !

Вашій увазі пропонується мультимедійний навчальний посібник «Професійна етика», який розроблений з урахуванням вимог навчальних програм дисциплін «Професійна етика», «Основи професійної етики», «Етичні стандарти діяльності поліцейського», «Етичні засади діяльності психолога», що викладаються для здобувачів вищої освіти Національної академії внутрішніх справ та в Інституті підвищення кваліфікації і підготовки керівних кадрів.

Навчальний посібник включає в себе два розділи:

  1. «Етика: базовий курс», що покликаний систематизувати знання, отримані під час навчання, й зорієнтувати на проблематизацію етичної складової сучасного соціокультурного життя суспільства.
  2. «Прикладна етика», що включає у себе підрозділи, пов’язані з безпосередньою професійної діяльністю. Це – «Професійна етика поліцейського», «Професійна етика публічного службовця», «Професійна етика науково-педагогічного працівника» і «Професійна етика психолога».

Може використовуватися при проведені семінарських та практичних занять зі здобувачами вищої освіти закладів вищої освіти, у системі підвищення кваліфікації та першопочаткової підготовки поліцейських. Навчальний посібник складається з інформаційних блоків:

«Вступ» – містить вступне слово де зазначається мета, завдання навчального посібника та актуальність проблематики, яку вимагає сьогодення.

«Етика: базовий курс» – включає чотири теми, зорієнтовані на висвітленні історії етичних вчень, категоріального апарату сучасної етики, феномену етикету й актуальних етико-правових проблем сучасності. До розділу входять, крім тексту лекцій, мультимедійні презентації, навчально-методичні матеріали та тестові завдання, що надають можливість узагальнити отримані знання й побачити їх оцінку.

«Прикладна етика» - містить чотири підрозділи, що стосуються етичних й етико-правових проблем професійної діяльності поліцейського, публічного службовця, науково-педагогічного працівника й психолога. Кожен підрозділ включає в себе лекційні матеріали, й мультимедійні презентації, ситуаційні задачі й тестові завдання.

«Глосарій» - містить словник основних категорій і понять, які використовуються у навчальному посібнику.

«Список рекомендованої літератури» – містить перелік літературних джерел, що можуть бути використані для підготовки до занять.

«Авторський колектив» – містить відомості щодо розробників начального посібника.