Прикладна етика

Професійна етика публічного службовця

  • Відеолекція
  • Лекційний матеріал
  • Контрольні питання
  • Тестовий контроль знань
  • Мультимедійні презентації

    Тема 1. Принципи і стандарти професійної етики як складової запобігання і протидії корупції
    Завантажити / Переглянути