Прикладна етика

Професійна етика науково-педагогічного працівника

 • Мультимедійна презентація 1
 • Мультимедійна презентація 2
 • Відеолекція
 • Лекційний матеріал
 • Тестовий контроль знань
 • Контрольні питання

  Контрольні питання:

  1. Сформулюйте потребу в унормованості і передбачуваності будь-якого виду соціальної взаємодії.
  2. Яким чином законодавство може впливати на формування морально-правового простору країни? Наведіть приклад.
  3. Розкрийте взаємозв’язок між поняттями «корпоративна культура» і «професійна етика».
  4. Як співвідносяться між собою принципи і норми професійної етики? Для чого нам розрізняти їх?
  5. Чому у професійній діяльності існує заборона на формування інтимно-особистісного спілкування?

  Питання для самостійного вивчення:

  1. Гідність особи як вихідна основа соціальної взаємодії.
  2. Імідж і репутація професіонала.
  3. Толерантність і недискримінація як вимога і виклик сучасності.
  4. Діловий етикет.
  5. Що таке конфлікт інтересів? У чому полягає етичний зміст даного поняття?