Етика: базовий курс

Навчально-методичні матеріали

3. Контрольні питання

Тема 1. Етика як філософська дисципліна. Історія розвитку етичних вчень

 1. Що є предметом етики? Як предмет етики співвідноситься з предметом філософії моралі?
 2. Чи поширюється регулятивний вплив моралі на виробничу, побутову, політичну сферу? На які сфери суспільного життя не поширюється дія моральних принципів?
 3. Якими засобами забезпечується виконання моральних норм?
 4. Чи існує моральна відповідальність? В яких формах вона може знаходити прояв?
 5. Чи можуть моральні почуття вступати в конфлікт між собою?

Тема 2. Категоріальний апарат сучасної етики і його практичне значення

 1. Чому категорії етики часто вживаються у побутовій мові, на відміну від категорій багатьох інших наук?
 2. Чи змінюється зміст категорій етики з плином часу?
 3. Чи різним є зміст поняття відповідальності в етиці та юриспруденції?
 4. Чи правильно буде говорити про конкретно-історичний зміст понять добра і зла?
 5. Чому сучасна етика актуалізує категорії «свобода совісті» і «гендерна рівність»?

Тема 3. Культура спілкування та етикет

 1. Які особливості індивідуальної культури, на Ваш погляд, особливо ускладнюють взаєморозуміння між людьми? Обґрунтуйте власну позицію.
 2. У чому проявляється культура почуттів до друга, коханої людини, колеги?
 3. Які етичні прийоми спілкування та стосунки загалом поєднують колектив і особистість?
 4. Які Ви знаєте комунікативні бар’єри? Чи існують нездоланні бар’єри у спілкуванні, на Ваш погляд?
 5. У чому проявляються секрети популярності керівника і збереження авторитету?

Тема 4. Морально-етичні проблеми сучасності

 1. Що таке бідність і що таке багатство з позиції їх духовного виміру?
 2. Які етичні засади сучасних правових проблем Ви можете виділити у сучасному українському суспільстві?
 3. Що таке біоетика і яке її етико-правове підґрунтя?
 4. Чому проблеми смертної кари та евтаназії не можуть розглядатися виключно у правовому полі?
 5. В чому полягає етичний вимір здорового способу життя? В яких саме аспектах здоровий спосіб життя потребує етичного та правового аргументування на сьогоднішній день?