Прикладна етика

Професійна етика психолога

 • Мультимедійна презентація. Тема 1
 • Мультимедійна презентація. Тема 2
 • Лекційний матеріал. Тема 1
 • Лекційний матеріал. Тема 2
 • Тестовий контроль знань
 • Контрольні питання

  1. Співставте дві галузі знань – етику і психологію. Що у них спільного і чим вони різняться між собою?
  2. Наведіть приклади солідарної взаємодії моральних і правових норм, а також їх протистояння.
  3. Визначте позитивні і негативні аспекти моралі як способу регуляції суспільного життя.
  4. Покажіть, у чому Ви бачите у вашому житті моральну сторону. Чи потрібно людині бачити й усвідомлювати моральний бік своїх вчинків чи достатньо просто вести себе у відповідності з вимогами моралі?
  5. Що таке професіоналізм? Співставте дане поняття з поняттям професійної культури?
  6. Яким викликам суспільства зобов’язана своєю появою професійна етика?
  7. До яких видів професійної діяльності суспільство ставить особливі моральні вимоги? Чому?
  8. У чому полягає основна відмінність норм професійної етики від загально етичних норм, на Ваш погляд?
  9. Що таке гуманізм?
  10. Що таке етичний кодекс? Які його складові?
  11. Як на Вашу думку, які обставини впливають на людину при виборі майбутньої професії?
  12. Сформулюйте критерії професійної придатності до професійної діяльності психолога.
  13. Чим категорії етики відрізняються від категорій інших гуманітарних дисциплін? Чому вони часто вживаються у побутовому мовленні, на відміну від понять і категорій багатьох інших наук?
  14. Як Ви розумієте вирази: «свобода від» і «свобода для»?
  15. Чи потрібні в сучасному світі співчуття і милосердя?
  16. Чому дискримінація у сучасному світі є ознакою невихованості, а у професійній сфері – непрофесіоналізму?
  17. Чи тотожні поняття духовність і порядність?
  18. Для чого людині бути порядною?
  19. Чому скромність вважається позитивною, а амбіційність – ні? Адже завдяки останній людина частіше досягає бажаного?
  20. Наведіть приклади, коли вдосконалення та самовдосконалення виступають різновидом задоволення.