Етика: базовий курс

Тестові завдання

Комп'ютеризовані тестові завдання містять питання з 4 відповідями, де тільки один варіант в кожному питанні вважається абсолютно вірним. Тому необхідно зазначити найбільш повний варіант відповіді.

Відповідно до кількості набраних балів користувач отримує оцінку:

«5»

85-100 %

«4»

75-84 %

«3»

60-74 %

«2»

0-59 %


Натисніть для завантаження тесту