Прикладна етика

Професійна етика поліцейського

 • Мультимедійна презентація 1
 • Мультимедійна презентація 2
 • Відеолекція
 • Лекційний матеріал
 • Ситуаційні задачі
 • Тестовий контроль знань
 • Контрольні питання

  1. Чому об’єктом вивчення є професійна етика, а не професійна мораль поліцейського?
  2. Чи має поліцейський більше прав, ніж цивільна особа?
  3. Чим визначається честь і гідність особи?
  4. У чому полягає зміст поняття «толерантність»?
  5. Як має поводитися працівник поліції в ситуації морального конфлікту чи етичної невизначеності?
  6. Що забезпечує право працівника поліції на громадську довіру, повагу, визнання і підтримку громадян?
  7. Яку відповідальність несе працівник поліції за порушення принципів і норм професійної етики?
  8. Як виявляє себе моральний вибір та моральний конфлікт у діяльності правоохоронця?
  9. Якими є причини морально-професійної деформації особистості поліцейського?
  10. Який зміст основних норм етика спілкування поліцейських з особами з ознаками інвалідності, які внаслідок фізичних вад не здатні повною мірою реалізувати свої права?