Вступ


Мультимедійний навчальний посібник «Професійна етика» розроблений з урахуванням вимог навчальних програм дисциплін «Професійна етика», «Основи професійної етики», «Етичні стандарти діяльності поліцейського», «Етичні засади діяльності психолога», що викладаються для здобувачів вищої освіти Національної академії внутрішніх справ та в Інституті підвищення кваліфікації і підготовки керівних кадрів.

Метою навчальних дисциплін «Професійна етика», «Основи професійної етики», «Етичні стандарти діяльності поліцейського», «Етичні засади діяльності психолога» є ознайомлення з історією виникнення та розвитку етики як науки та її місцем в системі філософського знання, особливостями взаємозв’язку моралі та етики, основними категоріями етики, специфікою професійної етики, моральним змістом професійної діяльності, нормативно-правовою основою етичних засад професійної діяльності, службовим етикетом і формами ділового спілкування, а також формування у здобувачів гуманістичного ставлення до професійної діяльності.

Предметом вивчення дисциплін є процес формування моральної свідомості особи, моральний вимір професійної діяльності та моральні відносини у професійній діяльності.

Основні завдання вивчення даних дисциплін полягають у:

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:

знати:

вміти:

Мультимедійний навчальний посібник планується використовувати при проведені семінарських, практичних занять та під час самостійної підготовки курсантів, студентів та слухачів. Розробка мультимедійного навчального посібника «Професійна етика» зумовлена необхідністю впровадження методичних інновацій, інформаційних технологій та вдосконалення навчального процесу в Національній академії внутрішніх справ з урахуванням сучасних потреб професійної діяльності майбутніх поліцейських.