Шановні користувачі !

Вашій увазі пропонується мультимедійний посібник «Історія держави та права України», розроблений з урахуванням вимог навчальної програми дисципліни «Історія держави та права України», яка викладається в Національній академії внутрішніх справ. Посібник містить навчальні, мультимедійні та методичні матеріали, розкриває зміст навчальної дисципліни стосовно найважливіших питань історії держави та права.

Підручник складається з інформаційних блоків:

«Вступ» – містить вступне слово, де зазначається мета та завдання навчальної дисципліни.

«Навчальні матеріали» містить тексти лекцій до навчальних тем дисципліни.

«Мультимедійні матеріали» містить презентації до навчальних тем дисципліни.

«Навчально-методичні матеріали» містить інформацію та організаційно-методичні вказівки для здобувачів вищої освіти, питання семінарів, тематику рефератів, контрольні питання, питання для підсумкового контролю.

«Рекомендована література» містить перелік джерел, рекомендованих для використання в навчальному процесі та наукової роботи, перелік вибраних електронних ресурсів.

«Тестовий контроль знань» містить тестові завдання для перевірки рівня знань до кожної теми та за підсумками вивчення всієї дисципліни загалом.

«Авторський колектив» – містить відомості щодо розробників мультимедійного посібника.