Навчально-методичні матеріали

2. Теми рефератів

 • 1.   ІДПУ як наука і навчальна дисципліна. Стародавні держави і право на території сучасної
  України
 • 2.   Держава і право Русі. Особливості розвитку Галицько-Волинської держави та її права
 • 3.   Державно-правове становище України у складі Великого князівства Литовського
 • 4.   Суспільно-політичний лад і право України під владою Польщі та Речі Посполитої
 • 5.   Військово-адміністративний устрій та право Запорозької Січі
 • 6.   Українська гетьманська держава (Військо Запорозьке) та її право (середина ХVІІ –
  кінець ХVІІІ ст.)
 • 7.   Суспільно-політичний лад і право України у складі Російської, Австрійської, Австро-
  Угорської імперій (кін. XVIII - поч. ХХ ст.)
 • 8.   Національна державність і право України у 1917 – 1921 рр.
 • 9.   Українська СРР (УРСР) та її право
 • 10.  Розпад СРСР і відродження Української незалежної держави

 • Тема 1.  ІДПУ як наука і навчальна дисципліна. Стародавні держави і право на
  території сучасної України

  1. Завдання навчальної дисципліни «Історія держави та права України».
  2. Місце дисципліни історії держави і права України в системі навчальних юридичних дисциплін.
  3. Види злочинів та система покарання у полісах Північного Причорномор’я.

  Тема 2.  Держава і право Русі. Особливості розвитку Галицько-Волинської держави
  та її права

  1. Концепції утворення Руської держави.
  2. Договори Русі з Візантією як джерела права.
  3. Судочинство Русі.
  4. Зміни в державно-правових інститутах Русі в період феодальної роздробленості.
  5. Роль Данила Галицького у становленні та зміцненні Галицько-Волинської держави.

  Тема 3.  Державно-правове становище України у складі Великого князівства
  Литовського

  1. Кревська (1385 р.) і Городельська (1413 р.) унії Литви та Польщі, їх наслідки для українських земель.
  2. Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Великого князівства Литовського.
  3. Судоустрій Великого князівства Литовського.

  Тема 4.  Суспільно-політичний лад і право України під владою Польщі та Речі
  Посполитої

  1. Політико-правові наслідки Берестейської церковної унії (1596 р.)
  2. Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.
  3. Магдебурзьке право в українських землях.

  Тема 5.  Військово-політичний устрій та право Запорозької Січі

  1. Особливості судочинства в цивільних та кримінальних справах у Запорозькій Січі.
  2. Військо Запорозької Січі.

  Тема 6.  Українська гетьманська держава (Військо Запорозьке) та її право (середина
  ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.)

  1. Гадяцький договір І. Виговського та Переяславські статті (1659 р.) Ю. Хмельницького: суть та наслідки для України.
  2. Процес розподілу території Війська Запорозького та ліквідація незалежної української держави відповідно до Андрусівського перемир’я 1667 р., Вічного миру 1686 р. та Бахчисарайського мирного договору 1681 р.
  3. Малоросійські колегії як специфічний орган влади на території Війська Запорозького: утворення, правовий статус місце в системі органів влади.
  4. «Права за якими судиться малоросійський народ» - загальна характеристика.

  Тема 7.  Суспільно-політичний лад і право України у складі Російської,
  Австрійської, Австро-Угорської імперій (кін. XVIII - поч. ХХ ст.)

  1. Систематизація українського права у першій пол. ХІХ ст.
  2. Судова реформа 1864 р. у Російській імперії та її запровадження в Україні.
  3. Крайові та місцеві органи управління в Галичині, Буковині, Закарпатті у другій пол. ХІХ ст.

  Тема 8.  Національна держава і право України у 1917 – 1921 рр.

  1. Передумови та процес формування Української Центральної Ради.
  2. Державний переворот П. Скоропадського: передумови, події, державно-правові наслідки.
  3. Акт злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. та його значення.
  4. Варшавський договір 1920 р. та Ризький мир 1921 р., їх наслідки для України

  Тема 9.  Українська РСР (УСРР) та її право

  1. Правові засади входження УСРР до складу Союзу РСР. Конституція СРСР 1924 р.
  2. Утворення та діяльність міліції радянської України (1919-1941 рр.)
  3. Адміністративно-територіальна реформа в УСРР у 1920-1930-х рр. Молдавська АРСР у складі радянської України (1924 – 1940 рр.)
  4. Право УРСР в умовах тоталітарного режиму в 1930-х рр.
  5. Приєднання Західної України, Північної Буковини та частини Бессарабії до УРСР (1939 – 1940 рр.).

  Тема 10.  Розпад СРСР і відродження Української незалежної держави

  1. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. та Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.: ухвалення, основний зміст та значення.
  2. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. – правове оформлення державної незалежності України.
  3. Біловезька угода 8 грудня 1991 р. та її значення