Мультимедійні презентації до тем

Тема 1. Історія держави та права України як наука і навчальна дисципліна.
Стародавні держави і право на території сучасної України

Завантажити / Переглянути

Тема 2. Держава та право Русі (ІХ – ХIV ст.). Особливості політичного
розвитку Галицько-Волинської держави та її права

Завантажити / Переглянути

Тема 3. Державно-правове становище України у складі Великого князівства
Литовського

Завантажити / Переглянути

Тема 4. Суспільно-політичний лад і право України під владою Польщі та
Речі Посполитої

Завантажити / Переглянути

Тема 5. Військово-політичний устрій та право Запорозької Січі
Завантажити / Переглянути

Тема 6. Українська гетьманська держава (Військо Запорозьке) та її право
(середина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.)

Завантажити / Переглянути

Тема 7. Суспільно-політичний лад і право українських земель у складі
Австрійської, Австро-Угорської та Російської імперій
(кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

Завантажити / Переглянути

Тема 8. Національна держава і право України у 1917 - 1921 рр.
Завантажити / Переглянути

Тема 9. Українська РСР (УСРР) та її право
Завантажити / Переглянути

Тема 10. Розпад СРСР і відродження Української незалежної держави
(1991 р. – початок ХХІ ст.)

Завантажити / Переглянути