Тестовий контроль знань

 • 1.   Історія держави та права України як наука і навчальна дисципліна. Стародавні держави
  і право на території сучасної України
 • 2.1. Держава та право Русі. Особливості політичного розвитку Галицько-Волинської
  держави та її права
 • 2.2. Держава та право Русі. Особливості політичного розвитку Галицько-Волинської
  держави та її права
 • 3.   Державно-правове становище України у складі Великого князівства Литовського
 • 4.   Суспільно-політичний лад і право України під владою Польщі та Речі Посполитої
 • 5.   Військово-політичний устрій та право Запорозької Січі
 • 6.   Українська гетьманська держава (Військо Запорозьке) та її право (середина ХVІІ –
  кінець ХVІІІ ст.)
 • 7.   Суспільно-політичний лад і право українських земель у складі Австрійської,
  Австро-Угорської та Російської імперій (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)
 • 8.   Національна держава і право України у 1917 – 1921 рр.
 • 9.   Українська РСР (УСРР) та її право
 • 10.  Розпад СРСР і відродження Української незалежної держави (1991 р. – початок ХХІ ст.)
 • Підсумковий тестовий контроль