Національна  академія   внутрішніх справ

Кафедра історії держави та права

Мультимедійний посібник
Історія держави та права України