Тестовий контроль знань

Для успішного та повного оволодіння навчальними матеріалами, оптимізації підготовки до семінарських занять та з метою перевірки знань з даної навчальної дисципліни, тестові завдання розподілені за 9 темами, що охоплюють основні змістовні питання системи права ЄС, його інститутів як інтеграційного утворення, в рамках якого воно розвивається, питань взаємодії ЄС з Україною.

По кожній із тем передбачено 12 питань-тестів.

Серед чотирьох варіантів відповідей, що містяться у тесті, одна – правильна і оцінюється в 1 бал.

За наявності двох і більше схожих правильних відповідей, вірною відповіддю вважається та, яка є найбільш змістовно повною і точною. Інші відповіді вважаються неправильними.

  • 1.    Право Європейського Союзу: загальнотеоретичні аспекти
  • 2.    Історія становлення та джерела права Європейського Союзу
  • 3.    Статус Європейського Парламенту
  • 4.    Європейська комісія. Рада Європейського Союзу
  • 5.    Статус Європейської Ради та інших органів ЄС
  • 6.    Правовий статус людини і громадянина в Європейському Союзі
  • 7.    Правоохоронне та безпекове співробітництво в Європейському Союзі
  • 8.    Правова регламентація зовнішніх відносин Європейського Союзу
  • 9.    Взаємовідносини України та Європейського Союзу