Навчально-методичні матеріали

3. Додаткові питання

 •    1. Право Європейського Союзу: загальнотеоретичні аспекти
 •    2. Історія становлення та джерела права Європейського Союзу
 •    3. Статус Європейського Парламенту
 •    4. Європейська комісія. Рада Європейського Союзу
 •    5. Статус Європейської Ради та інших органів ЄС
 •    6. Правовий статус людини і громадянина в Європейському Союзі
 •    7. Правоохоронне та безпекове співробітництво в Європейському Союзі
 •    8. Правова регламентація зовнішніх відносин Європейського Союзу
 •    9. Взаємовідносини України та Європейського Союзу

 • Тема 1. Право Європейського Союзу: загальнотеоретичні аспекти

  1. Дефініції «право європейського союзу», «право європейських співтовариств», «європейське право».
  2. Поняття та предмет права Європейського Союзу.
  3. Методи правового регулювання в рамках ЄС.
  4. Загальні принципи права Співтовариства.
  5. Принцип поваги фундаментальних прав людини.
  6. Принцип пропорційності.
  7. Принцип рівності (недискримінації).
  8. Принцип дотримання процесуальних прав.
  9. Принцип субсидіарності.
  10. Місце права ЄС серед правових систем сучасного світу.
  11. Критерії класифікації норм права ЄС.
  12. Право Європейського Союзу як правова система sui generis. Acquis communautaire в праві Європейського Союзу.
  13. Правова система Європейського Союзу: співвідношення з міжнародним правом.
  14. Правова система Європейського Союзу: співвідношення з національним правом країн-учасниць.

  Тема 2. Історія становлення та джерела права Європейського Союзу

  1. Судова практика стосовно природи права Євросоюзу.
  2. Вплив еволюції європейських інтеграційних організацій на природу права Євросоюзу.
  3. Еволюція права ЄС у процесі розвитку європейської інтеграції.
  4. Паризький договір 1951 р. про створення Європейського співтовариства з вугілля та сталі.
  5. Римські договори про створення Європейського Економічного Співтовариства та Європейського співтовариства з атомної енергії.
  6. Єдиний європейський акт 1986 р.
  7. Маастрихтський договір 1992 р.
  8. Амстердамський договір 1997 р.
  9. Ніццькій договір 2000 р.
  10. Лісабонський договір 2007 р.
  11. Право ЄС та перспективи створення єдиного економічного та правового простору в Європі.
  12. Види і форми гармонізації в праві ЄС.
  13. Джерела права ЄС, як форми закріплення приписів норм права європейської інтеграції.
  14. Первинні джерела: міжнародні договори та звичаї.
  15. Вторинні джерела: юридично обов’язкові постанови органів співтовариств.
  16. Судові рішення як джерела права Європейського Союзу.

  Тема 3. Статус Європейського Парламенту

  1. Місце Європарламенту в системі інститутів ЄС.
  2. Організація та проведення виборів в Європейський Парламент.
  3. Кількісний склад Європарламенту.
  4. Форми роботи, функції та повноваження Європейського Парламенту.
  5. Акти Європейського Парламенту.
  6. Законодавчий процес у Європейському Парламенті.
  7. Звичайні та спеціальні законодавчі процедури Європейського Парламенту.
  8. Право законодавчої ініціативи в Європарламенті.
  9. Вимоги щодо членів та структура Європарламенту.
  10. Правила сумісництва.
  11. Особливості правового статусу та порядок призначення Голови, заступників та квесторів Європарламенту.
  12. Допоміжні установи Європейського Парламенту.
  13. Комітети Європейського Парламенту.
  14. Гарантії забезпечення діяльності депутатів.

  Тема 4. Європейська комісія. Рада Європейського Союзу

  1. Європейська Комісія: порядок формування, кількісний склад та форми роботи.
  2. Функції та повноваження Європейської комісії.
  3. Відповідальність членів Комісії.
  4. Інфраструктура Комісії.
  5. Склад, порядок проведення засідань та функції Ради Європейського Союзу.
  6. Головування і механізм прийняття рішень Радою ЄС.
  7. Комітет постійних представників.
  8. Співробітництво Ради з іншими основними інститутами Євросоюзу.

  Тема 5. Статус Європейської Ради та інших органів ЄС

  1. Склад, порядок проведення засідань та функції Європейської ради ЄС.
  2. Головування і механізм прийняття рішень у Європейській раді ЄС.
  3. Повноваження Європейської ради ЄС.
  4. Мета та організаційні засади діяльності Європейської Ради ЄС.
  5. Порядок ухвалення рішень у Європейській раді ЄС.
  6. Рахункової палати Європейського Союзу у системі органів ЄС.
  7. Європейського Центрального Банку Європейського Союзу у системі органів ЄС.
  8. Право звернення до Суду Правосуддя ЄС.
  9. Юрисдикція та акти Суду Правосуддя ЄС.

  Тема 6. Правовий статус людини і громадянина в Європейському Союзі

  1. Співвідношення компетенції Ради Європи та Європейського Союзу у сфері захисту прав людини.
  2. Еволюція та місце прав людини у праві ЄС.
  3. Становлення системи захисту прав людини в Євросоюзі.
  4. Основні правові інструменти захисту прав людини в Євросоюзі.
  5. Правові засади громадянства Європейського Союзу.
  6. Співвідношення прав громадян країн-учасниць ЄС та громадян третіх країн.
  7. Політичні права громадян держав не учасників ЄС.
  8. Діяльність судових установ Євросоюзу з метою забезпечення правового захисту.
  9. Компетенція Євросоюзу у сфері захисту прав людини.
  10. Правові засади та напрямки співробітництва у сфері охорони порядку і правосуддя у кримінальних провадженнях (справах).

  Тема 7. Правоохоронне та безпекове співробітництво в Європейському Союзі

  1. Формування простору свободи, безпеки та юстиції в Європейському Союзі.
  2. Компетенція ЄС у сфері простору свободи, безпеки та юстиції.
  3. Спільна політика ЄС щодо громадян третіх країн та осіб без громадянства.
  4. Дорозуміла компетенція ЄС у сфері простору свободи, безпеки та юстиції.
  5. Статус Європейського поліцейського офісу (Європолу).
  6. Статус Європейського центру профілактики і контролю захворювань (ECDC).
  7. Статус Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF).
  8. Статус Європейського центру моніторингу наркотиків і наркоманії (EMCDDA).
  9. Статус Європейського бюро судової співпраці (Євроюст «Eurojust»).
  10. Угоди та взаємовідносини України з Європейським поліцейським офісом (Європолом).

  Тема 8. Правова регламентація зовнішніх відносин Європейського Союзу

  1. Правова природа зовнішніх відносин Європейських Співтовариств.
  2. Міжнародна правосуб'єктність Євросоюзу у сфері зовнішніх відносин.
  3. Інституційний механізм здійснення зовнішніх відносин ЄС.
  4. Правові основи реалізації загальної зовнішньої політики ЄС.
  5. Процедури укладення ЄС міжнародних угод з третіми країнами та міжнародними організаціями.
  6. Правові форми участі ЄС у міжнародних відносинах: координація зовнішньої політики держав-членів, спільні заяви, ведення переговорів з іншими учасниками міжнародного спілкування, укладення міжнародних угод, співробітництво з міжнародними організаціями, підтримання дипломатичних відносин.
  7. Спільна зовнішня політика і політика безпеки Євросоюзу.
  8. Передумови формування спільної оборонної політики.
  9. Організаційно-правовий механізм спільної оборонної політики.
  10. Європейська політика сусідства.

  Тема 9. Взаємовідносини України та Європейського Союзу

  1. Історичні етапи розвитку взаємовідносин між Європейським Союзом і Україною.
  2. Правові питання співробітництва України з Євросоюзом.
  3. Перспективи розвитку відносин України з ЄС.
  4. Останнє розширення Європейського Союзу та перспективи вступу України до ЄС.
  5. Умови реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
  6. Теоретико-правові проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
  7. Співробітництво України та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки. Взаємовідносини України та Європейського Союзу у різних сферах: транспортні взаємовідносини, регіональне та транскордонне співробітництво, наукове та технологічне співробітництво.
  8. Сучасний безвізовий режим Україна – ЄС.
  9. Правова основа співробітництва між Україною та ЄС у сфері регіонального розвитку.