Навчально-методичні матеріали

1. Тематика рефератів і доповідей

 •    1. Право Європейського Союзу: загальнотеоретичні аспекти
 •    2. Історія становлення та джерела права Європейського Союзу
 •    3. Статус Європейського Парламенту
 •    4. Європейська комісія. Рада Європейського Союзу
 •    5. Статус Європейської Ради та інших органів ЄС
 •    6. Правовий статус людини і громадянина в Європейському Союзі
 •    7. Правоохоронне та безпекове співробітництво в Європейському Союзі
 •    8. Правова регламентація зовнішніх відносин Європейського Союзу
 •    9. Взаємовідносини України та Європейського Союзу

 • Тема 1. Право Європейського Союзу: загальнотеоретичні аспекти

  1. Сучасна система права Європейського Союзу.
  2. Зміст та система принципів права Європейського Союзу.
  3. Класифікація предмета права Європейського Союзу.
  4. Суб’єкти права Європейського Союзу: види, статус, повноваження.
  5. Співвідношення права Європейського Союзу та національного права держав-учасниць ЄС.
  6. Право Європейського Союзу: сфера дії.

  Тема 2. Історія становлення та джерела права Європейського Союзу

  1. Європейська інтеграція: сучасний аспект.
  2. Первинні та вторинні джерела права Європейського Союзу.
  3. Лісабонський договір: історія, структура, зміст.
  4. Створення Європейського Союзу: правова основа та політичні реалії.

  Тема 3. Статус Європейського Парламенту

  1. Місце та роль Європейського парламенту у системі органів Європейського Союзу.
  2. Формування Європейського парламенту країнами-учасницями ЄС.
  3. Законодавчий процес у Європейському парламенті.
  4. Правовий механізм Європейського Союзу.
  5. Договірний механізм регулювання інтеграції в Європейському Союзі.
  6. Правова регламентація діяльності Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики.

  Тема 4. Європейська комісія. Рада Європейського Союзу

  1. Компетенція Європейського Союзу.
  2. Система актів інститутів Європейського Союзу.
  3. Міжнародна правосуб’єктність Європейського Союзу.
  4. Функції Європейської комісії та Ради Європейського Союзу.

  Тема 5. Статус Європейської Ради та інших органів ЄС

  1. Економічний та валютний союз Європейського Союзу.
  2. Митний союз Європейського Союзу.
  3. Комітет регіонів Європейського Союзу.
  4. Європейська політика сусідства.

  Тема 6. Правовий статус людини і громадянина в Європейському Союзі

  1. Принципи правового становища людини і громадянина в Європейському Союзі.
  2. Європейський Союз у сфері захисту прав людини і громадянина.
  3. Стандарти прав людини в Європейському Союзі на сучасному етапі.
  4. Принципи права Європейського Союзу як гарантія реалізації прав і свобод людини і громадянина в державах-учасницях ЄС.
  5. Блакитна карта ЄС.

  Тема 7. Правоохоронне та безпекове співробітництво в Європейському Союзі

  1. Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про стратегічне та оперативне співробітництво.
  2. Європейська служба по боротьбі з шахрайством (OLAF).
  3. Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-учасниць Європейського Союзу (Frontex).
  4. Європейський центр моніторингу наркотиків і наркоманії.
  5. Коледж європейської поліції (CEPOL).
  6. Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні.

  Тема 8. Правова регламентація зовнішніх відносин Європейського Союзу

  1. Європейська служба зовнішньополітичної діяльності.
  2. Статус Верховного представника ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки.

  Тема 9. Взаємовідносини України та Європейського Союзу

  1. Взаємовідносини України з Європейським Союзом як головний пріоритет її зовнішньоекономічної політики.
  2. Діалог Україна-Європейський Союз, минуле, сучасне, майбутнє.
  3. Українська євроатлантична перспектива в нових геополітичних умовах.
  4. Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України.
  5. Політика ЄС щодо України.
  6. Копенгагенські критерії членства в Європейському Союзі.