Навчально-методичні матеріали

2. Контрольні питання

 •    1. Право Європейського Союзу: загальнотеоретичні аспекти
 •    2. Історія становлення та джерела права Європейського Союзу
 •    3. Статус Європейського Парламенту
 •    4. Європейська комісія. Рада Європейського Союзу
 •    5. Статус Європейської Ради та інших органів ЄС
 •    6. Правовий статус людини і громадянина в Європейському Союзі
 •    7. Правоохоронне та безпекове співробітництво в Європейському Союзі
 •    8. Правова регламентація зовнішніх відносин Європейського Союзу
 •    9. Взаємовідносини України та Європейського Союзу

 • Тема 1. Право Європейського Союзу: загальнотеоретичні аспекти

  1. Поняття, сутність та система права Європейського Союзу.
  2. Принципи права Європейського Союзу.
  3. Предмет та методи права Європейського Союзу.
  4. Суб’єкти права Європейського Союзу.

  Тема 2. Історія становлення та джерела права Європейського Союзу

  1. Загальне поняття та значення європейської інтеграції.
  2. Еволюція права Європейського Союзу у процесі розвитку європейської інтеграції.
  3. Поняття та види джерел права Європейського Союзу.

  Тема 3. Статус Європейського Парламенту

  1. Європейський парламент в системі органів Європейського Союзу.
  2. Формування Європейського парламенту.
  3. Форма роботи та склад Європейського парламенту.
  4. Функції та повноваження Європейського парламенту.
  5. Законодавчий процес у Європейському парламенті.

  Тема 4. Європейська комісія. Рада Європейського Союзу

  1. Статус Європейської Комісії ЄС.
  2. Статус Ради Європейського Союзу.

  Тема 5. Статус Європейської Ради та інших органів ЄС

  1. Статус Європейської ради Європейського Союзу.
  2. Статус Рахункової палати Європейського Союзу.
  3. Статус Європейського Центрального Банку Європейського Союзу.
  4. Суд Правосуддя Європейського Союзу (Європейський Суд правосуддя): склад, порядок формування, структура.

  Тема 6. Правовий статус людини і громадянина в Європейському Союзі

  1. Правовий статус громадян Європейського Союзу.
  2. Характеристика інституту правового статусу людини та громадянина у Європейському Союзі та його джерела.
  3. Громадянство Європейського Союзу.
  4. Основні права, свободи та обов’язки людини та громадянина у Європейському Союзі.
  5. Гарантії прав та свобод людини і громадянина у Європейському Союзі.

  Тема 7. Правоохоронне та безпекове співробітництво в Європейському Союзі

  1. Правові засади свободи, безпеки та юстиції Європейського Союзу.
  2. Європейський поліцейський офіс (Європол).
  3. Правоохоронне співробітництво Європолу.
  4. Європейське бюро судової співпраці (Євроюст «Eurojust»).

  Тема 8. Правова регламентація зовнішніх відносин Європейського Союзу

  1. Міжнародна правосуб'єктність Євросоюзу у сфері зовнішніх відносин.
  2. Договірна практика Євросоюзу у сфері зовнішніх відносин.
  3. Міжнародні угоди ЄС про асоціацію з третіми країнами.
  4. Спільна зовнішня політика і політика безпеки ЄС.

  Тема 9. Взаємовідносини України та Європейського Союзу

  1. Східне партнерство Європейського Союзу.
  2. Історія відносин Україна – Європейський Союз.
  3. Співробітництво України та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки.
  4. Регіональне співробітництво між Україною та ЄС.