Нормативно-правові акти

  1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України» від 14.07.2016 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1474-19
  2. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18.03.2004 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1629-15
  3. Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво від 14.12.2016 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_001-16/paran2#n2
  4. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2820#n2820
  5. Угода про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції від 27.06.2016 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_024-16/paran2#n2