Мультимедійні презентації

  •    1. Право Європейського Союзу: загальнотеоретичні аспекти
  •    2. Історія становлення та джерела права Європейського Союзу
  •    3. Статус Європейського Парламенту
  •    4. Європейська комісія. Рада Європейського Союзу
  •    5. Статус Європейської Ради та інших органів ЄС
  •    6. Правовий статус людини і громадянина в Європейському Союзі
  •    7. Правоохоронне та безпекове співробітництво в Європейському Союзі
  •    8. Правова регламентація зовнішніх відносин Європейського Союзу
  •    9. Взаємовідносини України та Європейського Союзу