Задачі по темі № 9

СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ У БОРОТЬБІ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ


Задача 1.

Будь-яка держава зацікавлена у покаранні злочинців. Однак з розвитком інформаційних технологій, транспорту, при відкритих кордонах та інших факторах затримати злочинців стає все важче. Міжнародно-правова практика доводить, що основна роль у здійсненні ефективного правосуддя повинна належати національним судам держав, на території яких скоєно злочини. Але, з огляду на те, що злочинність набула міжнародного характеру, практично всі країни беруть участь в укладенні дво- чи багатосторонніх угод для попередження, розкриття і покарання злочинів.


Завдання і запитання до задачі 1.

1. Перелічіть міжнародно-правові акти, які свідчать про співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю.

2. Які міжнародно-правові документи є обов’язковими для України?

3. Які види злочинів є найбільш поширеними у сучасному світі?


Задача 2.

Абу Дауд, підозрюваний в організації масових убивств ізраїльських атлетів на Олімпійських іграх у Мюнхені (1972 р.), з фальшивими документами прибув до Франції у 1977 р., де був заарештований. Уряди ФРН та Ізраїлю заявили про намір домовитися про видачу терориста. Крім злочинів, скоєних у Мюнхені у 1972 р., ізраїльська влада звинувачувала Абу Дауду у вчиненні терористичних актів у Ізраїлі. Французька влада у позачерговому порядку організувала слухання справи Абу Дауду, але за відсутності достатніх підстав терорист був звільнений з-під варти і відправлений до Алжиру, де йому було надано притулок.


Завдання і запитання до задачі 2.

1. Дайте оцінку даному випадку.

2. Зазначте підстави для видачі осіб, які вчинили кримінальні злочини міжнародного характеру.

3. Які підстави для відмови у видачі?


Задача 3.

Громадянин України Василенко С.І. та громадянин Республіки Польща Якубовський К. на території Угорщини викрали автомобіль і продали його в Республіку Білорусь. Після цього вони за домовленістю поїхали до Німеччини і там викрали два автомобілі та продали їх у Російській Федерації. Правоохоронні органи Німеччини порушили кримінальну справу і дали запит на притягнення до відповідальності громадянина України та громадянина Республіки Польща.


Запитання до задачі 3.

1. Як буде вирішено питання про притягнення до відповідальності винних та на основі яких міжнародних угод?

2. Якщо громадянина Василенка С.І. буде затримано у Польщі, хто буде здійснювати кримінальне судочинство щодо нього?


Задача 4.

З огляду на неефективність дипломатичних каналів у міжнародному співробітництві поліцейських відомств і потребу у встановленні між ними безпосередніх контактів було прийнято рішення про створення Міжнародної комісії кримінальної поліції, і 1923 р. прийнято її Статут. Однак з 1956 р. розпочинається нова історія Інтерполу.


Завдання і запитання до задачі 4.

1. Перелічіть інші міжнародні організації, основним завданням яких є сприяння співробітництву держав у боротьбі зі злочинністю.

2. Охарактеризуйте діяльність Інтерполу протягом 1923 - 1956 рр.

3. Яка організаційна структура Інтерполу?

4. Які основні завдання і напрями діяльності Інтерполу?

5. Що таке «червоний циркуляр», «зелений циркуляр», «синій циркуляр», «чорнийциркуляр»?


Задача 5.

У 1992 році було засноване Європейське поліцейське відомство (Європол) для координації оперативно-розшукової діяльності в масштабах всієї Європи. Серед його співробітників - представники національних силових агенцій (поліції, митної служби, міграційної служби тощо).

Як відомо, Європол допомагає державам встановлювати тісні контакти, співпрацювати з метою попередження та боротьби з організованою злочинністю. Зокрема, це стосується виробництва та розповсюдження наркотиків, нелегальної міграції, торгівлі людьми, у тому числі дитячої, порнографії, підробки грошей, тероризму і т.д.


Запитання і завдання до задачі 5.

1. У рамках якої міжнародної регіональної організації функціонує Європол?

2. Які основні функції та основні форми діяльності Європолу?

3. Перелічіть керівні органи Європолу.


Задача 6.

З метою попередження міграції злочинності укладено чимало міжнародних договорів на дво- чи багатосторонній основі, які стосуються екстрадиції. Так, одним з найбільш фундаментальних і універсальних договорів є Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 p., що передбачає зобов’язання сторін видавати одна одній, з урахуванням положень викладених у конвенції, усіх осіб, які переслідуються компетентними органами запитуючої сторони за вчинення злочину або які розшукуються цими органами з метою виконання вироку.


Завдання і запитання до задачі 6.

1. Надайте визначення екстрадиції, виходячи з чинних нормативно-правових документів.

2. Чи були зроблені Україною застереження при ратифікації Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 p.? У чому вони полягають?

3. За яких підстав здійснюється екстрадиція?

4. За яких умов екстрадиція не здійснюється?


Задача 7.

Насильницький спротив проти володарів існував як в античні часи, так і в сучасний період. Після Другої світової війни перевагу здобувають спочатку партизанські дії (УПА, послідовники вчення Мао Цзе-дуна, Ернесто Че Гевари і т.д.), згодом – терористичні акти (у Північній Ірландії, Каталонії, Корсиці, Південному Тиролі, Червоні бригади в Італії, колумбійської наркомафії, Кенії до здобуття незалежності, кашмірська «Армія чистих», палестинські терористичні групи, Аль-Каїда.

Сучасна техніка та інформаційні технології допомагають терористам перешкоджати рух транспорту, пошкоджувати зв’язок, підривати функціонування державного апарату. Можна стверджувати, що виникла специфічна субкультура з власними нормами поведінки, з диференціацією ролей.


Завдання і запитання до задачі 7.

1. Виходячи з чинних нормативно-правових актів дайте визначення тероризму.

2. У чому полягає різниця між тероризмом, терором і партизанською війною?

3. З наведених прикладів виділіть види і форми тероризму.

4. Які причини виникнення тероризму?

5. У яких нормативних актах закріплені положення, які передбачають покарання за підготовку або здійснення терористичних актів?

6. Які можуть бути наслідки терористичних актів для окремих держав і для світового співтовариства?


Задача 8.

Громадянин Російської Федерації Іванов С.Д. скоїв замах на життя прем’єр-міністра України та членів його сім’ї. Іванов С.Д. був затриманий місцевими правоохоронним органами і згодом було порушено кримінальну справу проти нього.

Органи влади Російської Федерації звернулись із запитом про передачу їм Іванова С.Д. для притягнення його до кримінальної відповідальності і для відбування покарання на території і за законами держави його громадянства. Згодом надійшли аналогічні запити про видачу Іванова С.Д. від міністерств юстиції Республіки Білорусь і Молдови, де він також скоїв ряд злочинів, за які передбачено їх національними законами притягнення до кримінальної відповідальності.


Запитання і завдання до задачі 8.

1. До якої групи злочинів належить замах на життя вищих посадових осіб держави? Чи передбачена екстрадиція за такі види злочинів?

2. Наведіть приклади закріплених у національному законодавстві України норм про видачу злочинців.

3. Чи єдиний порядок видачі злочинців - громадян України, іноземців та осіб без громадянства - Україною іншим державам?

4. Якими обставинами повинні керуватись компетентні органи України, за умови прийнятого рішення про екстрадицію, при виборі держави, якій буде передано Іванова С,Д.?

5. Чи зобов’язана держава аргументувати причини відмови в екстрадиції злочинця?

6. Чи зобов’язана держава вилучати і передавати іншій стороні речі, якими на час арешту володів злочинець?


Задача 9.

Прокоментуйте ст. 46 Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини 1950 р., що вступила в силу для України, а також відповідні положення ЦПК, АПК, КПК України, закону «Про виконавче провадження».

Чи обов’язкові для України постанови Європейського суду з прав людини?

Який порядок виконання рішень цього судового органу передбачений в українському законодавстві?

Які юридичні наслідки можуть виникнути при виконанні рішень Європейського суду з прав людини в Україні?


Задача 10.

На даний час запроваджено спрощений порядок повернення в Україну громадян, які стали жертвами злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, сексуальною та іншою експлуатацією. У разі втрати паспортів консульські установи України у стислі терміни вирішують безпосередньо з відділами громадянства, паспортної та імміграційної служби МВС України питання підтвердження особи громадянина та для подальшого документування його закордонною установою свідоцтвом на повернення в Україну.

Існують також домовленості з Міжнародною організацією з міграції про взаємодію у допомозі жертвам торгівлі людьми і сексуальної експлуатації та у поверненні українських громадян на Батьківщину.


Запитання і завдання до задачі 10.

1. Чи уповноважені консульські установи та посадові особи виконувати обов’язки адвокатів, юридичних консультантів, туристичних агентів, перекладачів тощо, надавати матеріальну допомогу, послуги з працевлаштування, отримання дозволу на проживання чи іноземного громадянства?

2. Перелічіть міжнародно-правові документи та національні нормативно-правові акти, які передбачають покарання за такі види злочинів?

3. Назвіть міжнародні міжурядові, міжнародні неурядові організації, громадські об’єднання, які надають допомогу постраждалим від торгівлі дітьми, жінками, сексуальної експлуатації, незаконної трансплантації органів тощо.