Тема 1. Поняття та особливості сучасного міжнародного публічного права.


Семінарське заняття – 2 години

1. Теорії виникнення міжнародного права.

2. Походження терміну «міжнародне право».

3. Періодизація розвитку міжнародного права.

4. Поняття та основні ознаки міжнародного права.

5. Міжнародні відносини та дипломатія.

6. Функції міжнародного права

7. Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права.

8. Імплементація норм міжнародного права.

9. Система міжнародного права.

10. Класифікація норм міжнародного права

11. Джерела міжнародного публічного права.

12. Кодифікація міжнародного права.


Теми рефератів.

1. Історія виникнення міжнародного права.

2. Становлення сучасного міжнародного права.

3. Співвідношення публічного та приватного міжнародного права.

4. Міжнародний судовий прецедент як джерело міжнародного права.

5. Міжнародна правова доктрина як джерело міжнародного права.

6. Перші джерела міжнародного права.

7. Перші джерела міжнародного права Київської Русі.


Перелік ключових термінів та понять теми:

міжнародне право, система міжнародного права, функції міжнародного права, імплементація, трансформація, рецепція, інститут міжнародного права, норма міжнародного права, міжнародні відносини, jus inter gentium, джерела міжнародного права, міжнародно-правовий акт, міжнародна конвенція, міжнародний судовий прецедент, міжнародний звичай, міжнародна правова доктрина, міжнародна ввічливість, кодифікація міжнародного права.


Методичні вказівки

При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу на те, що міжнародне право є результатом суспільної практики. Необхідно запам’ятати, що міжнародне право слід відрізняти від міжнародних відносин і дипломатії. Слід відзначити, що засоби створення норм міжнародного права носять координаційних характер. Важливим моментом є те, що сучасне міжнародне право це об’єктивно існуюча нормативна система, яка сформувалась в процесі довгого історичного розвитку і продовжує інтенсивно розвиватися.