Тема 6. Поняття дипломатичного та консульського права.


Семінарське заняття – 2 години


1. Поняття права зовнішніх зносин.

2. Органи зовнішніх зносин держав.

3. Поняття дипломатичного права.

4. Види дипломатичних представництв.

5. Торгові представництва та спеціальні місії.

6. Функції дипломатичних представництв.

7. Персонал дипломатичного представництва.

8. Дипломатичні привілеї та імунітети.

9. Дипломатичне право міжнародних організацій.

10. Поняття консульського права.

11. Консульські відносини та консульські установи.

12. Консульські привілеї та імунітети.


Теми рефератів, доповідей:

1. Зовнішня політика та дипломатія.

2. Спеціальні місії.

3. Постійні представництва держав при міжнародних організаціях.

4. Організація діяльності дипломатичної служби України.


Перелік ключових термінів та понять теми:

форми дипломатії, дипломатія, право зовнішніх зносин, дипломатичне право, консульське право, зовнішня політика, дипломатичний корпус, консульська установа, дуаєн, дипломатичні ранги, вірча грамота, агреман, інсурекція, дипломатичні привілеї, дипломатичні імунітети.


Методичні вказівки

При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу на те, що одною з основних функцій дипломатії в сучасному світі є координація зовнішньополітичної діяльності уряду. Необхідно запам’ятати, що для здійснення зовнішніх зв’язків з іншими державами й іншими суб’єктами міжнародного права держави створюють систему органів зовнішніх зносин. Слід відзначити, що нерідко норми права зовнішніх зносин, встановивши основу регулювання у будь-яких питаннях, прямо відсилають до внутрішньодержавних законів і правил. Важливим моментом є те, що юридичний статус і правовий режим інших, крім держав, суб’єктів міжнародного права, органи і посадові особи яких неминуче знаходяться і діють на території якоїсь держави, регулюються спеціальними договорами, що укладаються з державою їхнього перебування, і тому загальним міжнародним правом не регулюються.