ВСТУП


Протягом всієї історії людства війна була і є найбільшим злом. Важко навіть уявити, які колосальні жертви були принесені на вівтар бога війни. Війна вважалася нормальним методом вирішення міждержавних проблем, і це знайшло відображення навіть релігійних документах. Одна з найперших заповідей християнської релігії «не убий» не поширювалась на відносини між народами.

Озираючись на минуле, не можна не дивуватися величезному розриву між найбільшими досягненнями людської цивілізації в галузі науки, культури, техніки, з одного боку, і найбільшим варварством у відносинах між державами. Минуле XX століття виявилося найжорстокішим з усіх часів, відомих історії. Збройні конфлікти різного масштабу тривали безперервно. Жертви вимірювалися десятками мільйонів. Сьогодні, переживши дві світові війни, людство повинно було б зупинитися та розробити мирні способи співіснування. Але нажаль, людині простіше винайти ще декілька засобів знищення собі подібного, чим знайти спосіб жити в мирі та злагоді.

Досягнення науки і техніки, насамперед, використовуються у військових цілях. Сьогодні над людством завис «дамоклів меч» глобальної ядерної катастрофи. Тисячі ядерних зарядів, що зберігаються державами, з великим ступенем імовірності можуть вийти з-під контролю. Достатньо лише одного необережного кроку. Все більш серйозну небезпеку представляє деградація навколишнього середовища і міжнародний тероризм. І це далеко не всі глобальні проблеми, що загрожують людській цивілізації. Нині, в історії людства, постало питання нашого виживання.

Одним із важливих історичних факторів сучасного розвитку людства є глобалізація. Вона визначає нові особливості не тільки світової системи, але і внутрішнього життя держав. Глобалізація обумовила єдність людства, так як забезпечити виживання можна лише спільними зусиллями. Вона надійно поєднала людей і народи в єдине ціле внаслідок поглиблення колишніх та появи нових зв'язків – політичних, економічних, соціальних, культурних та ін.

Глобалізація відкриває небачені можливості для процвітання і розвитку людства та разом з тим приховує в собі колосальну небезпеку. Нерозуміння природи глобалізації, прагнення одних людей скористатись її здобутками всупереч інтересів інших породжує масові протести. Завдання полягає в тому, щоб використати можливості, що відкриваються в спільних інтересах та не допустити негативних наслідків. Життя все більше вимагає створення нового світового порядку, який би забезпечив виживання і подальший прогрес людства.

Все це свідчить про те, наскільки складні та важливі завдання стоять перед міжнародним управлінням і, відповідно, перед міжнародним правом. Міжнародне управління повинно покладатись не на силу, а на свідому підтримку широких верств населення, яке розуміє його необхідність. Важливу роль у досягненні цієї мети покликана відігравати міжнародно-правова свідомість. На цій основі міжнародне управління розширить творчі можливості людей, забезпечить їх безпеку, свободу вибору і добробуту.

Приймаючи участь у формуванні нового порядку, міжнародне право також зазнає істотних змін у відповідності до нових вимог. Фахівці констатують, що з усіх систем права міжнародне право виокремлюється як найбільш динамічне, яке демонструє широку здатність адаптуватися до сучасного світу.

Міжнародне право XXI ст. формується як право міжнародного співтовариства. Його відмінною рисою є висунення на перший план завдань із забезпечення інтересів міжнародного співтовариства в цілому. Неминучим є зростання ролі міжнародного права у підтримці світового порядку, що забезпечує нормальне функціонування світової системи.

Міжнародне право є цілком необхідною частиною загальнолюдської культури. Його знання допомагає людині більш впевнено орієнтуватися в складних хитросплетіннях політичних подій, що відбуваються на міжнародній арені, аналізувати позиції окремих держав з найбільш важливих проблем міждержавних відносин, співвідносити міжнародні події з подіями, що відбуваються всередині своєї держави, робити достовірні висновки й узагальнення.

Особливої значимості набуває знання міжнародного права для молоді. Без знання його основних галузей, інститутів і термінологічного апарату дуже складно пізнати глибинні процеси й особливості становлення, розвитку і функціонування правової системи своєї держави й інших країн, що знаходяться в процесі загальносвітового розвитку.