Задачі по темі № 2

СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. ВИЗНАННЯ ТА ПРАВОНАСТУПНИЦТВО В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ


Задача 1.


Квебек має виняткове право в питаннях соціального страхування і бажає укласти з цих питань договір з Україною.


Запитання до задачі 1.

1. Чи може Україна укласти такий договір з провінцією Квебек або тільки за умови визнання Квебека в якості держави?

2. Яким чином визнається держава?

3. Що мається на увазі під визнанням ad hoc?

4. З ким (з якими суб'єктами) може укладати договори Україна?


Задача 2.

17 лютого 1998 р. президент Російської Федерації направив Федеральним зборам Росії офіційне послання, у кому серед іншого, було надано оцінку взаємовідносинам, що складалися у 1997 р. між країнами-учасницями Співдружності Незалежних Держав. Зокрема було зазначено, що на тлі ряду позитивних моментів усе більш помітним стає слабкий динамізм у розвитку СНД в цілому, що далеко не всі рішення, прийняті в рамках СНД, виконуються, накопичуються невирішені проблеми у дво- і багатосторонніх відносинах, скорочується взаємний товарообіг. На це президент привернув увагу керівництва МЗС РФ у своєму виступі перед дипломатами також і 12 травня 1998 р.

Водночас президент зазначив головний фактор, що діє у цій сфері зовнішніх зносин і проявляється у тому, що економічна інтеграція у межах Співдружності є закономірним процесом, об’єктивно вигідним всім членам СНД, причому Росія готова використати весь свій потенціал для активізації цього процесу, виходячи з принципів рівноправності і взаємної вигоди.


Запитання до задачі 2.

1. Яке співвідношення основних принципів міжнародного права з принципами Статуту СНД?

2. Як принципи Статуту СНД співвідносяться з принципами Статуту ООН?

3. Який нормативний зміст принципу суверенної рівності держав?

4. Наведіть приклади принципу міжнародного співробітництва Української держави на сучасному етапі.


Задача 3.

На брифінгу 26 травня 1998 р. у прес-центрі МЗС РФ в.о. директора Департаменту інформації і друку було повідомлено про надходження до російського відомства зовнішніх зносин повідомлень щодо проведення Туреччиною крупномасштабної воєнної операції у Північному Іраку. Дана акція турецьких військ мотивується посиланням на необхідність боротьби з бойовиками турецької Робітничої партії Курдистану, що ніби проникли туди.

Представник МЗС РФ зазначив, що це вже не перше грубе порушення Анкарою фундаментальних норм міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності сусідньої країни і що намір реалізувати відповідні дії як «чергову» практику є неприйнятним незалежно від будь-яких мотивів. Турецькі війська мають бути негайно виведені з території Іраку, а проблеми, що виникли, необхідно вирішувати не силовими, а цивілізованими політичними методами.


Запитання до задачі 3.

1. Які висновки можна зробити з аналізу фактів порушення основних принципів міжнародного права на наведеному чи інших прикладах з дипломатичної практики?

2. Як можна оцінити позицію представника МЗС РФ у зв’язку з даною ним оцінкою політики турецького уряду стосовно Іраку на тлі основних принципів міжнародного права?

3. Який юридичний зміст доктрини необхідності і в яких джерелах міжнародного права це закріплено?


Задача 4.

Оприлюднений Звіт Держдепартаменту США про дотримання прав людини в Україні, що був переданий американською стороною до Міністерства закордонних справ України 1 квітня 2003 р., став предметом вивчення експертів МЗС та інших органів державної влади України. Звіт Держдепартаменту США, який готується щороку, є внутрішнім документом американської сторони, призначеним, насамперед, для Конгресу США.

Його вивчення надає підстави охарактеризувати як критичні аспекти, так і відзначений досягнутий Україною прогрес у галузі дотримання прав людини.


Запитання до задачі 4.

1. Як можна оцінити оприлюднений Звіт Держдепартаменту США про дотримання прав людини у 2002 р., в якому йдеться і про Україну?

2. Чи не є розробка та опублікування відповідних Звітів спробою порушити принцип невтручання у внутрішні справи держав?


Задача 5.

Держава А. вчинила масовану повітряну атаку по об’єктах, що знаходяться на території держави Б. Кваліфікувавши дії держави А. як акт агресії та вдавшись до самооборони, держава В. знищила авіабазу на території держави А.


Завдання до задачі 5.

1. Визначте правомірність дій держав стосовно принципу незастосування сили чи погрози силою.


Задача 6.

У 1983 р. лідерами турецької громади Кіпру була проголошена Турецька Республіка Північного Кіпру. Лише Туреччина визнала знов створену державу. Рада Безпеки ООН у своїй резолюції заявила, що рішення про створення кіпрської турецької держави неправомірне, і закликала її не визнавати.


Завдання і запитання до задачі 6.

1. Обґрунтуйте рішення Ради Безпеки.

2. Як узгоджуються подібні дії з принципом самовизначення народів?


Задача 7.

На Московській конференції з людського виміру було сформульовано наступне положення: «...у випадку повалення чи спроби повалення демократично обраного законного уряду ... недозволенний засобами (держави) будуть рішуче підтримувати відповідно до Статуту ООН законні органи цієї держави... ».


Запитання до задачі 7.

1. У яких випадках Статутом ООН передбачена правомірність застосування збройних сил?

2. Чи відповідають положення, висловлені на конференції, принципам, закріпленим у Статуті ООН?


Задача 8.

У 1999 р. збройні сили США здійснили бомбардування об’єктів, що знаходяться на території Югославії. Причиною цих дій стала кваліфікація НАТО операцій, здійснених владою Югославії в Косово, як акт геноциду.


Завдання до задачі 8.

1. Оцініть дії збройних сил НАТО проти Югославії щодо їх відповідності принципам невтручання у внутрішні справи, незастосування сили, мирного вирішення спорів.


Задача 9.

Практика американської юриспруденції, що базується на першій поправці до Конституції США, зводиться до допущення підбурювання до расової дискримінації, якщо остання не супроводжується негайними насильницькими діями (у 1992 р. Верховний суд США ухвалив, що спалювання хреста членами Ку-Клукс-Клану для залякування афроамериканців є формою прояву свободи слова, що охороняється Конституцією. У рішенні того ж суду від 1969 р. у справі Бранденбург проти Огайо, що має прецедентне значення, було підтверджене право привселюдно закликати до депортації зі США афроамериканців і євреїв).


Запитання і завдання до задачі 9.

1. Як погодиться судова практика США з положеннями Конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації?

2. Проаналізуйте застереження, зроблені США при ратифікації в 1994 р. вищезгаданої Конвенції з урахуванням принципу поваги прав людини.


Задача 10.

Україна визнала Боснію / Герцеговину в межах, які були ідентичними кордонів Боснії / Герцеговини колишньої Югославії.


Запитання до задачі 10.

1. На який принцип спиралася при цьому Україна?

2. Чи існує право на недоторканість кордонів кордони?

3. Чи є суперечності між правом на недоторканість кордонів і правом на самовизначення?

4. Якщо нова держава спирається на право на самовизначення, чи можуть тоді національні меншини мати право на власні держави?