Тема 5. Територія у міжнародному праві.


Семінарське заняття – 2 години


1. Міжнародно-правові питання території. Правовий режим територій.

2. Державна територія та її складові частини.

3. Правові підстави та засоби зміни державної території.

4. Державні кордони – поняття та види

5.Способи встановлення державних кордонів.

6. Міжнародно-правовий режим річки Дунай.

7. Правовий режим Арктики та Антарктики.


Теми рефератів, доповідей:

1. Правовий режим Чорноморських проливів.

2. Правовий режим територіального моря.

3. Правовий режим відкритого моря.

4. Міжнародний повітряний простір.

5. Міжнародно-правовий режим космічного простору.

6. Державні кордони України.


Перелік ключових термінів та понять теми

Правовий режим території, державна територія, види територій за правовим режимом, континентальний шельф, виняткова економічна зона, демілітаризовані і нейтралізовані території, територіальне море, внутрішні води, внутрішні морські води, окулярна окупація, цесія, сервітут, ад’юдикація, делімітація, демаркація, анклав, terra nullius.


Методичні вказівки

При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу на те, що територія в міжнародному праві відіграє важливу роль із позиції її приналежності або неприналежності визначеному територіальному суверену, або можливості її використання всіма державами. Необхідно запам’ятати, що юридичний статус міжнародних територій визначається в багатосторонніх міжнародно-правових актах. Слід відзначити, що тлумачення складу державної території міститься у Законі України „Про державний кордон України”. Важливим моментом є те, що сучасне міжнародне право визнає лише законні способи придбання територій.