Контрольні питання для підготовки до заліку.


 1. Історія виникнення та розвитку міжнародного права.
 2. Поняття та особливості сучасного міжнародного права.
 3. Міжнародні відносини, міжнародне право і зовнішня політика: їх співвідношення.
 4. Дія міжнародних угод у просторі, часі та за колом суб’єктів.
 5. Умови недійсності міжнародної угоди.
 6. Припинення та зупинення дії міжнародного договору.
 7. Міжнародні організацій - суб’єкти міжнародного права їх правосуб’єктність та функції
 8. Порядок створення міжнародних організації та припинення їх існування, класифікація міжнародних організацій..
 9. ООН: історія створення та значення у сучасному світі.
 10. Статут ООН - універсальний міжнародний договір.
 11. Генеральна Асамблея 00Н: склад, функції, повноваження.
 12. Правовий режим іноземців.
 13. Право притулку. Декларація ООН про право притулку 1967р.
 14. Міжнародний захист прав людини в умовах збройного конфлікту.
 15. Міжнародного правові питання громадянства. Підстави набуття громадянства.
 16. Інтерпол: структура, функції, цілі.
 17. Основні напрямки співробітництва держав у боротьбі із злочинністю. Інститут екстрадиції.
 18. Основні організаційні форми співробітництва держав у боротьбі із злочинністю.
 19. Міжнародне співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотиків.
 20. Міжнародна боротьба з актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації.
 21. Міжнародне співробітництво в боротьбі з міжнародним тероризмом.
 22. Міжнародне співробітництво у боротьбі із злочинністю в рамках ООН.
 23. Рада безпеки ООН: склад, функції, повноваження.
 24. Економічна та соціальна Рада ООН: склад, функції, повноваження.
 25. Міжнародний суд ООН: склад, функції, повноваження.
 26. Спеціалізовані установи 00Н.
 27. Міжнародні регіональні організації Європи.
 28. Міжнародне публічне та міжнародне приватне право їх співвідношення.
 29. Система міжнародного права.
 30. Визнання в міжнародному праві.
 31. Правонаступництво у міжнародному праві.
 32. Способи надання обов’язкової юридичної сили міжнародним договорам.
 33. Міжнародні конференції: поняття, порядок проведення, акти..
 34. Поняття та підстави міжнародно-правової відповідальності.
 35. Поняття і види міжнародних правопорушень.
 36. Матеріальні форми відповідальності в міжнародному праві.
 37. Нематеріальні (політичні) форми відповідальності в міжнародному праві.
 38. Основні принципи сучасного міжнародного права.
 39. Норми сучасного міжнародного права: поняття і види.
 40. Кодифікація міжнародного права.
 41. Джерела сучасного міжнародного права.
 42. Співвідношення договору і звичаю.
 43. Суб’єкти міжнародного права: поняття, правосуб’єктність, види.
 44. Держави – основні суб’єкти міжнародного права.
 45. Право міжнародних договорів та кодифікаційні акти.
 46. Поняття та класифікація міжнародних договорів.
 47. Форма, мова та структура міжнародного договору.
 48. Поняття та стадії укладання міжнародного договору.
 49. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів.
 50. Поняття та види територій у міжнародному праві.
 51. Міжнародні території з особливим режимом.
 52. Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права.
 53. Функції міжнародного публічного права.
 54. Державна територія та її складові частини.
 55. Правові підстави та способи зміни державної території.
 56. Державні кордони: поняття, види, способи їх встановлення.
 57. Арктика і Антарктика їх правовий режим.
 58. Континентальний шельф та виняткова економічна зона, їх правовий режим.
 59. Міжнародно-правовий режим річок. Міжнародно-правовий режим Дунаю.
 60. Право зовнішніх зносин держав, кодифікаційні акти.
 61. Внутрішньодержавні органи зовнішніх зносин держав їх функції.
 62. Зарубіжні органи зовнішніх зносин держав.
 63. Кадровий склад дипломатичного представництва.
 64. Порядок призначення і відкликання дипломатичних та консульських представників.
 65. Функції дипломатичного представництва.
 66. Дипломатичні імунітети і привілеї.
 67. Міжнародне гуманітарне право його інститути.
 68. Етапи процесу кодифікації норм міжнародного гуманітарного права.
 69. Міжнародні стандарти у сфері прав людини та їх відображення в міжнародних документах.
 70. Поняття та склад населення у міжнародному праві.