Нормативно-правові акти


 1. Конституція України від 28.06.1996.
 2. Акт проголошення незалежності України від 24.08.1991.
 3. Декларація про державний суверенітет України 16.07.1990.
 4. Закон України «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001.
 5. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003.
 6. Закон України «Про державний кордон України» від 04.11.1991.
 7. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004.
 8. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006.
 9. Закон України «Про правонаступництво України» від 12.09.1991.
 10. Звернення Верховної Ради України «До парламентів і народів світу» від 05.12.1991.
 11. Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду від 26.06.1945.
 12. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18.04.1961.
 13. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів від 23.08.1978.
 14. Віденська Конвенція про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів і державних боргів від 08.04.1983.
 15. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948.
 16. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966.
 17. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966.
 18. Конвенція про права дитини від 20.11.1989.
 19. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10.12.1984.
 20. Угода між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус представництва НАТО в Україні від 22.09.2015.
 21. Про Національне центральне бюро Інтерполу: Наказ МВС України від 7.04.93. №194.
 22. Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами у відповідності зі статутом ООН від 24.10.1970.
 23. Конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949.
 24. Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975.
 25. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23.05.1969.
 26. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 08.11.1990.
 27. Декларація про невикористання куль, що легко розвертаються або сплющуються, 1899.
 28. Конвенція про закони і звичаї суходільної війни (IV Гаазька конвенція) від 18.10.1907.
 29. Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14.05.1954.
 30. Конвенція про права і обов'язки нейтральних держав та осіб у разі сухопутної війни від 18.10.1907.
 31. Конвенція про встановлення підводних мін, що автоматично підриваються від зіткнення від 18.10.1907.
 32. Конвенція про деякі обмеження користування правом захоплення у морській війні від 18.10.1907.
 33. Конвенція про права та обов'язки нейтральних держав у разі морської війни від 18.10.1907.