Тема 7. Міжнародне гуманітарне право, та міжнародні стандарти захисту прав людини.


Семінарське заняття – 2 години


1. Поняття та предмет міжнародного гуманітарного права.

2. Джерела міжнародного гуманітарного права.

3. Історичний розвиток міжнародного гуманітарного права.

4. Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів.

5. Міжнародно-правовий захист жертв війни.

6. Право неміжнародних збройних конфліктів.

7. Міжнародні стандарти у сфері прав людини та їх закріплення в міжнародних документах.

8. Міжнародно-правова регламентація правового становища населення.

9. Міжнародно-правові питання громадянства.


Теми рефератів, доповідей:

1. Міжнародні акти про права людини і законодавство України.

2. Захист цивільних об’єктів і культурних цінностей під час збройних конфліктів.

3. Основні міжнародно-правові акти про права людини.

4. Громадянство та його значення для міжнародного права.

5. Механізм захисту прав людини в рамках міжнародних організацій.

6. Правовий режим воєнної окупації.

7. Нейтралітет в міжнародному праві.


Перелік ключових термінів та понять теми:

право Женеви, право Гааги, міжнародне гуманітарне право, кодифікація норм міжнародного гуманітарного права, міжнародні стандарти в галузі прав людини, комбатанти, військовополонені, найманці, шпигуни, населення в міжнародному праві, іноземці, апатриди, біпатриди, режим іноземців, право притулку, натуралізація.


Методичні вказівки

При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу на те, що міжнародне гуманітарне право регулює відносини держав з приводу захисту прав людини у мирний час і у збройних конфліктах.. Необхідно запам’ятати, що спеціальним принципом міжнародного гуманітарного права є принцип рівності всіх, незалежно від статі, мови, кольору шкіри, раси, походження або будь-яких інших ознак. Слід відзначити, що розділ IX Статуту ООН регулює відносини держав у важливій сфері – взаємодії між державою і людиною. Важливим моментом є те, що сучасне міжнародне право у звичаєвих і договірних нормах закріплює невід’ємні права й основні свободи людини, від виконання яких не може відмовитись жодна держава.