Задачі по темі № 4

ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ


Задача 1.

Однією з прогресивних, такою, що найбільше розвивається, формою міжнародного співробітництва є спільна діяльність держав у рамках створюваних ними, починаючи із середини XIX ст., особливих інституцій, які отримали назву міжурядових організацій. Маючи певні повноваження у сфері регулювання тої чи іншої категорії міжнародних відносин, такі структури є суб’єктами міжнародного права, компетенція яких і обсяг міжнародної правосуб’єктності обмежені, а їх юридичний статус характеризується рядом особливостей.


Завдання і запитання до задачі 1.

1. Які основні ознаки міжнародних організацій держав Ви можете охарактеризувати?

2. Які Вам відомі способи створення міжнародних організацій?

3. Яка структура міжнародних організацій?

4. Виділіть інші напрями співробітництва України з міжнародними організаціями.


Задача 2.

На 49-й сесії Генеральної Асамблеї (ГА) ООН Болгарія порушила питання про надання економічної допомоги країнам, що зазнають збитків внаслідок санкцій проти яких-небудь інших держав. Її підтримала Україна і ряд інших держав.

На наступній сесії ГА ООН ухвалила резолюцію про економічну допомогу державам, що постраждали в результаті виконання резолюції Ради Безпеки ООН про запровадження санкцій проти Югославії. У резолюції, зокрема, зазначається, що ГА ООН закликає держави терміново надати технологічну і фінансово-матеріальну допомогу постраждалим державам для пом’якшення несприятливих для їх економіки наслідків через застосування санкцій.


Запитання до задачі 2.

1. Який механізм прийняття рішень міжнародних організацій?

2. Чи мають резолюції Генеральної Асамблеї ООН обов’язкову юридичну силу?

3.Чи зобов’язані держави-члени ООН виконувати постанови і резолюції ГА ООН про економічну допомогу державам, що постраждали в результаті виконання резолюції РБ ООН про запровадження санкцій проти Югославії?


Задача 3.

У 1971 р. ГА ООН прийняла резолюцію, відповідно до якої місце Китаю в ООН зайняли представники уряду КНР (Пекін). Представники уряду Тайваню членства в ООН не отримали. З того часу Тайвань веде кампанію з повернення місця в ООН. У 1997 р. уряди дев’яти країн направили листа Генеральному секретарю ООН з проханням включити до порядку денного чергової сесії ГА ООН питання про членство Тайваню. Однак більшість держав, у тому числі РФ, висловилися проти обговорення цього питання.

Представники Тайваню заявили, що «населення Китайської Республіки на Тайвані – 21 млн. чол., а це більше за чисельність населення абсолютної більшості, майже 2/3 країн-членів ООН. Доти, поки громадянам Тайваню не буде надано право голосу в ООН, ця всесвітня організація навряд чи може вважатися універсальною» Серед доводів Тайваню фігурують також історичні аналогії з ФРН і НДР, Північною і Південною Кореєю.


Запитання до задачі 3.

1. Як регулюються питання членства в ООН?

2. Який порядок прийняття держав у члени ООН?

3. Хто може претендувати на членство в ООН?


Задача 4.

Для позначення ряду міжнародних організацій використовуються нижчеперелічені абревіатури:

ООН; ОАГ; ОАЄ; ЄС; ЮНЕСКО; СНД; ФАО; ВОЗ; МОП; ЮНІСЕФ; ІКАО; ВОІВ; ЮНІДО; МБРР; МВФ; МФК; ІМО; ВПС; МСЕ; ВМО; МАГАТЕ; ЮНЕП; АСЕАН; ОБСЄ.


Завдання і запитання до задачі 4.

1. Дайте повне найменування зазначених міжнародних організацій.

2. Зробіть схему, яка ілюструє співвідношення органів ООН, а також інших міжнародних організацій, пов’язаних у своїй діяльності з ООН.

3. Які нормативні акти приймаються в рамках міжнародних організацій (на прикладах універсальних і регіональних організацій) і яка їх юридична сила?


Задача 5.

У 1996 р. у зв’язку із завершенням повноважень Генерального секретаря ООН Б. Галі в Раді Безпеки ООН відбувались публічні дискусії. США були категорично проти переобрання діючого секретаря на новий термін, інші, у т. ч. й Україна, - за. Справа дійшла того, що США заявили, що накладуть вето при голосуванні за кандидатуру Б. Галі. Китай же заявив, що також використає право вето, але вже щодо будь-якої іншої, ніж Б. Галі кандидатури.


Запитання до задачі 5.

1. Який порядок обрання Генерального секретаря ООН?

2. Охарактеризуйте юридичний зміст права вето постійних членів Ради Безпеки ООН. У яких випадках воно може застосовуватися?

3. У чому полягають функції головних органів ООН?


Задача 6.

1.1. У 1997 р. Генеральний секретар ООН прийняв рішення позбавити 43 країни-члени ООН права голосу за систематичну несплату внесків.

1.2. Молдавія була позбавлена права голосу в ООН у зв’язку з несплатою членських внесків за декілька років. Як визнав на прес-конференції прем’єр-міністр Молдавії Іон Стурза, сума внесків за 1998 р. склала більше 200 тис. дол., а загалом сума заборгованості республіки перед ООН перевищила 3 млн дол. Він виразив жаль стосовно того, що його країну позбавили права голосу в цій авторитетній міжнародній організацій і припустив, що швидше за все, у другій половині року Молдавія почне погашати борг перед ООН. За заявою прем’єр-міністра, Молдавія має велику заборгованість по сплаті членських внесків і перед іншими організаціями, зокрема, перед Парламентською асамблеєю Ради Європи.

1.3. Постійний представник Монголії в ООН у 1999 р. був тим-часово позбавлений права голосу у цій міжнародній організації через несплату Улан-Батором членських внесків. Борг Монголії в ООН складав майже 311 тис. доларів.


Запитання до задачі 6.

1. Чи має Генеральний секретар ООН право позбавити країн-членів права голосу? Обґрунтуйте свою відповідь посиланнями на Статут ООН.

2. Якими критеріями обумовлена можливість участі у діяльності ООН держав у якості її членів?

3. Яким з органів ООН можуть прийматися рішення про прийом держав до складу членів цієї організації і з дотриманням яких процедурних правил?

4. Чим може бути обумовлено призупинення членства конкретної держави в ООН і виключення її зі складу членів цієї організації?


Задача 7.

О першій годині ночі 17 грудня 1998 р. по Іраку було завдано ракетних ударів. Близько 200 американських і британських літаків здійснили наліт на Багдад і його околиці. З американських бойових кораблів випустили 200 крилатих ракет «томагавк» і в результаті обстрілу загинуло до 30 чоловік і декілька десятків іракців отримали поранення. Одна з ракет потрапила на територію сусіднього Ірану. Воєнна операція отримала назву «Лис пустелі», оскільки таке прізвисько мав німецький фельдмаршал Роммель, який під час Другої світової війни завдав не одної поразки союзникам у Північній Америці.

Обстріляні були і об’єкти, які, за твердженням спецслужб західних країн чи ООНівських експертів, виявились «надто підозрілими». Для ознайомлення з подібними об’єктами іракці не допустили спостерігачів ООН, що і стало головною формальною підставою для силового варіанту вирішення проблеми.

Міністр оборони США У. Коен заявив, що «метою удару є позбавлення Іраку можливості погрожувати зброєю масового знищення своїм сусідам». Англо-американський удар здійснений без санкції ООН. Дії США і Великобританії підтримали Японія, Німеччина, Канада, Іспанія, Австралія та інші.


Запитання до задачі 7.

1. У яких випадках і з дотриманням яких процедурних правил ООН може приймати рішення про застосування примусових заходів стосовно держав, які створюють загрозу миру і безпеці?

2. У яких формах ООН може вжити примусових заходів відносно держав, які створюють загрозу миру і безпеці, і саме хто уповноважений на здійснення таких примусових заходів?

3. Які заходи, крім примусових, можуть вживатися на вимогу компетентних органів ООН для вирішення спорів, що виникають між її державами-членами?

4. Чи можуть і з дотриманням яких процедурних правил для вирішення спорів між державами-членами ООН використовуватись інші методи, ніж ті, які передбачають безпосередню участь цієї організації?


Задача 8.

12 грудня 1996 р. на пленарному засіданні 51-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН прийнято резолюцію про співробітництво цієї Організації з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Тим самими фіксується визнання міжнародним співтовариством досягнутого останньою значного авторитету і необхідності подальшого розширення взаємодії ООН і ОБСЄ як важливого фактору забезпечення безпеки і стабільності не тільки в європейському регіоні, але і в світі в цілому.

Як одне з найбільш актуальних завдань наступного розвитку взаємовідносин між двома названими організаціями держав дана резолюція вказує на необхідність підвищення практичної віддачі від такого співробітництва на всіх рівнях, починаючи від їх керівних структур і секретаріатів і завершуючи створюваними ООН і ОБСЄ «польовими» місіями.


Завдання і запитання до задачі 8.

1. Яка, на ваш погляд, юридична оцінка взаємовідносин ООН з іншими міждержавними організаціями?

2. На основі норм установчих документів кількох міжнародних організацій зазначте умови, яких повинні дотримуватись держави, що претендують на членство в міжнародних організаціях.

3. У чому полягають особливості правового статусу спеціалізованих установ ООН?

4. Проаналізуйте участь України в основних ланках системи ООН і її спеціалізованих установ.

5. Які основні напрями діяльності ООН у боротьбі з порушеннями прав людини?


Задача 9.

За результатами зустрічі глав держав і урядів країн-членів (НАТО) в Брюсселі 10 січня 1994 р. було прийнято міжнародно-правовий акт під назвою «Партнерство заради миру: рамковий документ». Цей акт, який, як у ньому підкреслюється, є відображенням рішучості його учасників поглибити свої політичні і військові зв’язки, а також сприяти подальшому зміцненню безпеки в європейському регіоні, виражає їх переконання у тому, що основу партнерства складають забезпечення і просування основних прав і свобод людини, захист свободи, справедливості і миру демократичним шляхом. Держави, які підписали цей документ, нагадують про свою прихильність свободі від примусу і залякування, підтриманню принципів міжнародного права, виконанню зобов’язань згідно зі Статутом ООН і Загальною декларацією прав людини, так само як і своїм зобов’язання у сфері роззброєння і контролю над озброєннями, що випливають із Заключного акта НБСЄ 1975 р. Було заявлено, що даний акт відкритий для приєднання для всіх зацікавлених держав.


Запитання до задачі 9.

1. Чи можете Ви на конкретних прикладах із сучасної практики міжнародних відносин за участю міждержавних організацій показати співвідношення їх діяльності з основними принципами міжнародного права?

2. Які перспективи вступу України до НАТО?


Задача 10.

На зустрічі глав держав і урядів держав-учасниць ОБСЄ Глава Уряду РФ заявив, що створення ОБСЄ є необхідною умовою для відновлення балансу в Європі, маючи на увазі насамперед розширення НАТО. Глава Уряду РФ відзначив, що загальною метою держав-учасниць ОБСЄ є єдина і мирна Європа, чого не можна досягти через розширення військових альянсів.

Згодом під час проведення у Софії 12-го засідання Ради міністрів ОБСЄ, на яке були запрошені делегації 55 держав-учасниць ОБСЄ, у т.ч. України (на чолі з міністром закордонних справ К. Грищенком), інших міжнародних організацій, були підбиті підсумки діяльності Організації за минулий рік, а також окреслені основні напрями майбутнього співробітництва в усіх вимірах її діяльності. Учасники форуму розглянули і проблеми врегулювання так званих «заморожених» конфліктів у Придністров’ї (Молдова), Абхазії та Південній Осетії (Грузія), Нагірному Карабасі (Азербайджан). Окреме місце в роботі РМ ОБСЄ зайняли питання виконання державами-учасницями Організації своїх зобов’язань у «людському» вимірі її діяльності, реформування ОБСЄ з метою підвищення її ефективності у протидії новим викликам та загрозам безпеки та стабільності на континенті.


Запитання до задачі 10.

1. Яка юридична природа ОБСЄ?

2. Які основні цілі створення і напрями діяльності цієї регіональної міжнародної організації?

3. Які значні акції за участю ОБСЄ можна виділити як вагомий внесок для європейського регіону і світового співтовариства?

4. Які міжнародні організації в Європі покликані захищати права людини на регіональному рівні?