Тема 8. Відповідальність у міжнародному праві та
мирні засоби розв’язання міжнародних спорів.


Семінарське заняття – 2 години

1. Право міжнародної відповідальності.

2. Поняття та підстави міжнародно-правової відповідальності.

2. Поняття та види міжнародних правопорушень.

3. Види і форми відповідальності.

4. Обставини, що виключають відповідальність держав.

5. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій.

6. Міжнародна кримінальна відповідальність індивідів

7. Мирні способи вирішення міжнародних спорів.


Теми рефератів, доповідей:

1. Підстави міжнародно-правової відповідальності та обставини, що виключають відповідальність держав.

2. Поняття та види міжнародних правопорушень.

3. Види і форми міжнародно-правової відповідальності.

4. Дипломатичні засоби вирішення міжнародних спорів.

5. Судові засоби вирішення міжнародних спорів.


Перелік ключових термінів та понять теми:

гарантії дотримання міжнародного правопорядку, підстави відповідальності, суб’єктивний елемент міжнародно-протиправного діяння, цілі відповідальності, міжнародне правопорушення, міжнародний делікт, ординарні міжнародні правопорушення, міжнародні злочини, види міжнародної відповідальності, форми міжнародної відповідальності, міжнародні спори, право мирного вирішення спорів, репресалія, реторсія, санкція, сатисфакція, репарація, реституція, субституція, компенсація.


Методичні вказівки

При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу на те, що міжнародно-правовий інститут відповідальності становлять норми, що стосуються відповідальності держав у міжнародному праві. Необхідно запам’ятати, що цей інститут є необхідним юридичним засобом забезпечення додержання норм міжнародного права. Слід відзначити, що оціночним критерієм для кваліфікації поведінки держави як міжнародного правопорушення в кожному конкретному випадку є міжнародно-правові акти, приписи яких були порушені. Важливим моментом є те, що принциповою основою сучасної системи мирних засобів розв’язання міжнародних спорів є міжнародно-правовий принцип мирного врегулювання спорів.