Теми рефератів та доповідей

 • 1. Предмет, метод та система фінансового права
 • 2. Правові основи фінансового контролю
 • 3. Відповідальність за порушення фінансового законодавства
 • 4. Бюджетне право та процес
 • 5. Правове регулювання цільових позабюджетних фондів коштів
 • 6. Правове регулювання публічних доходів та видатків
 • 7. Правові основи банківської системи, грошового обігу і розрахунків
 • 8. Правове регулювання страхової діяльності
 • 9. Правові основи валютного регулювання

 • 1. Предмет, метод та система фінансового права

  1. Характеристика фінансової системи України.
  2. Характеристика фінансових систем розвинених країн світу.
  3. Аналіз проблем вдосконалення фінансової діяльності України.
  4. Виникнення і розвиток фінансово-правової науки в Україні.
  5. Методи та правові форми публічної фінансової діяльності в Україні.
  6. Фінансові проблеми органів місцевого самоврядування в Україні.
  7. Характеристика основних форм фінансово-правових актів України
  8. Місце фінансового права в національній системі права України.
  9. Місце фінансово-правових норм у системі соціальних норм
  10. Сучасні підходи до визначення предмета та метода фінансового права
  11. Сучасні підходи до визначення джерел фінансового права


  2. Правові основи фінансового контролю

  1. Характеристика ревізії як методу фінансового контролю.
  2. Характеристика перевірки як методу фінансового контролю.
  3. Правовий статус і повноваження Рахункової палати України.
  4. Аналіз зарубіжного досвіду діяльності вищих органів незалежного фінансового контролю.
  5. Правові основи аудиту в Україні.


  3. Відповідальність за порушення фінансового законодавства

  1. Процесуальні форми реалізації фінансово-правової відповідальності.
  2. Порядок застосування фінансово-правових санкцій за податкові правопорушення.
  3. Характеристика юридичної відповідальності за порушення бюджетного законодавства.
  4. Особливості застосування до суб’єктів фінансового права юридичної відповідальності.
  5. Позитивна та негативна юридична відповідальність суб’єктів фінансового права.
  6. Поняття та склад правопорушення, яке скоюють суб’єкти фінансового права.


  4. Бюджетне право та процес

  1. Бюджетний кодекс як джерело бюджетного права.
  2. Проблеми розвитку бюджетного права в Україні.
  3. Поняття та сутність бюджетного дефіциту і профіциту. Залишок бюджетних коштів.
  4. Перелік документів до проекту закону про Державний бюджет України.
  5. Порядок розгляду, затвердження та організаційно-правового забезпечення виконання Державного бюджету України.
  6. Юридична база та порядок контролю виконання і звітності про виконання Державного та місцевих бюджетів.


  5. Правове регулювання цільових позабюджетних фондів коштів

  1. Централізовані позабюджетні цільові фонди як потужні фінансові інститути України.
  2. Позабюджетні державні цільові фонди сфери соціального страхування.
  3. Основні риси правового статусу централізованих позабюджетних цільових фондів.
  4. Система пенсійного забезпечення в Україні, перспективи розвитку.
  5. Накопичувальна система пенсійного страхування в Україні.


  6. Правове регулювання публічних доходів та видатків

  1. Історичні основи податків та податкових правовідносин.
  2. Періодизація розвитку податкових систем.
  3. Система оподаткування Древньої Греції та Риму.
  4. Наукові підходи формування теорії податків (теорії меркантилізму, фізіократів, класичної політичної економії, кейнсіанства).
  5. Особливості розвитку податкової теорії в Україні.
  6. Податкове законодавство як форма реалізації податкового права.
  7. Бюджетне значення видів фінансових платежів (податків, зборів).
  8. Місце збору в податковій системі України.
  9. Система податкових пільг їх види та правове регулювання.
  10. Територіальні податкові пільги. Практика їх застосування в Україні.
  11. Правова природа податкового обов’язку.
  12. Характеристика способів нарахування податкової бази та практика їх застосування податковими органами України.
  13. Права та обов’язки платників податків.


  7. Правові основи банківської системи, грошового обігу і розрахунків

  1. Органи управління банку та їх повноваження.
  2. Порядок створення, основні функції та структура Національного банку України.
  3. Взаємозв'язок між готівковим та безготівковим грошовим обігом, його основні правила.
  4. Національні правові обмеження граничних сум готівкових розрахунків.
  5. Документи для приймання та видача готівки. Особливості їх оформлення.
  6. Легалізація (відмиванням) доходів. Умови, за яких банк зобов'язаний ідентифікувати клієнтів. Відповідальність банків, що здійснювали фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів або фінансували тероризм.


  8. Правове регулювання страхової діяльності

  1. Відповідальність за порушення законодавства у сфері страхування.
  2. Світові типи систем страхового регулювання.
  3. Методи державного регулювання страхової діяльності.


  9. Правові основи валютного регулювання

  1. Функції НБУ у сфері валютного регулювання.
  2. Контроль НБУ за дотриманням банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства.
  3. Валютний ринок та валютна політика.
  4. Зміст та організація валютного регулювання, інструменти валютного регулювання.