Вступ

Відповідно до розроблених та затверджених навчальних планів у Національній академії внутрішніх справ здобувачам вищої освіти за спеціальністю «Право» викладається навчальна дисципліна «Фінансове право».

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансове право» є здобуття глибоких знань норм права, які регулюють фінансові відносини, а також засвоєння та розуміння здобувачами вищої освіти особливостей змісту правовідносин у сфері фінансової діяльності держави, з’ясування особливостей їх прояву у різних сферах цієї діяльності, розв’язання складних фінансово-правових проблем тощо.

Предметом вивчення специфічних видів відносин, які виникають в процесі фінансової діяльності держави, тобто в процесі формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів коштів, необхідних для виконання функцій органами держави і органами місцевого самоврядування.

Мультимедійний навчальний посібник планується використовувати при проведені занять зі здобувачам вищої освіти, а також під час їх самостійної підготовки. Розробка мультимедійного навчального посібника з навчальної дисципліни «Фінансове право» зумовлена необхідністю активізації самостійної роботи здобувачів вищої освіти, а також потребами забезпечити сучасними електронними дидактичними засобами освітній процес у НАВС.