Національна академія внутрішніх справ

Кафедра кримінального права
Мультимедійний навчальний посібник
Кримінально-правова характеристика 
корупційних злочинів

Контрольні питання

 1. Яке співвідношення понять «корупційне кримінальне правопорушення» та «корупційний злочин»?
 2. Які міжнародні конвенції вказують на необхідність криміналізації корупційних злочинів?
 3. Яка специфіка визначення корупційних злочинів у національному кримінальному законодавстві?
 4. Що таке корупційний злочин за чинним КК України?
 5. Назвіть типові ознаки корупційного злочину.
 6. У чому полягає сутність корупційного злочину.
 7. Чи співпадають національна та міжнародна системи корупційних злочинів?
 8. За якими критеріями можна класифікувати корупційні злочини?
 9. Які існують види корупційних злочинів за родовим об’єктом посягання?
 10. Які існують види корупційних злочинів за суб’єктом посягання?
 11. Які негативні кримінально-правові наслідки тягне за собою вчинення корупційного злочину?
 12. Які особливості покарання за корупційні злочини?
 13. Виділіть найбільш дискусійні (спірні) питання щодо розуміння корупційних злочинів?
 14. Окресліть коло предметів складів корупційних злочинів.
 15. Що таке неправомірна вигода?
 16. Яким чином обраховується розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, якщо йдеться про кваліфікацію корупційних злочинів?
 17. У чому полягає специфіка об’єктивної сторони складів корупційних злочинів?
 18. Хто може бути суб’єктами корупційних злочинів?
 19. Дайте визначення поняттю «службова особа».
 20. Чим склади корупційних злочинів характеризуються із суб’єктивної сторони?
 21. Які типові кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки корупційних злочинів?
 22. Дайте стислу кримінально-правову характеристику корупційним злочинам, передбаченим ст.ст. 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 (у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем), а також передбаченим ст.ст. 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368–369-2 КК України.
 23. Розмежуйте між собою поняття «зловживання службовим становищем» та «використання службового становища».
 24. Що таке пропозиція, обіцянка та надання неправомірної вигоди?
 25. Які можна виділити перспективи кримінальної відповідальності за корупційні злочини?