Тестовий контроль знань

 • 1.  Юридичне документознавство як фундаментальна і прикладна наукова дисципліна.
  Юридичний документ як основний носій правової інформації
 • 2.  Юридична техніка в структурі теорії права, її предмет, завдання, значення. Вимоги
  юридичної техніки до правозастосовних актів
 • 3.  Лінгвістичні правила складання юридичних документів
 • 4.  Формально-атрибутивні засоби юридичних документів
 • 5.  Правозастосовні помилки: визначення поняття, види, причини появи, методи усунення
 • 6.  Організація справочинства в системі МВС України
 • 7.  Техніка створення документів управлінської діяльності
 • 8.  Техніка створення кримінальних процесуальних документів
 • 9.  Техніка створення адміністративно-правових документів
 • 10. Техніка створення цивільно-правових документів
 • 11. Тестовий контроль знань за підсумками вивчення всієї навчальної дисципліни