Мультимедійні презентаціїВступ


Тема 1. Юридичне документознавство як фундаментальна і прикладна наукова дисципліна. Юридичний документ як основний носій правової інформації


Тема 2. Юридична техніка в структурі теорії права, її предмет, завдання, значення. вимоги юридичної техніки до правозастосовних актів


Тема 5. Правозастосовні помилки: визначення поняття, види, причини появи, методи усунення