Авторський колектив


Красницька
Анжела
Віталіївна

Доцент кафедри юридичного документознавства Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;

Підвисоцький
Валерій
Валентинович

Провідний фахівець відділу інформаційно-комунікаційного забезпечення Національної академії внутрішніх справ.