шановні користувачі

Вашій увазі пропонується мультимедійний посібник “Філософія”, розроблений з урахуванням вимог програми навчальної дисципліни “Філософія”, яка викладається в Національній академії внутрішніх справ. Посібник містить навчальні, методичні та мультимедійні матеріали, розкриває зміст курсу “Філософія” та може використовуватися при проведені лекційних і семінарських занять зі здобувачами вищої освіти, які навчаються у навчально-наукових підрозділах академії, а також під час їх самостійної підготовки.

Підручник складається з інформаційних блоків:

«Вступ» – містить вступне слово, де зазначається мета, завдання курсу, його зв'язки з іншими дисциплінами;

Блок «Лекції» містить тексти лекцій, «Медіа» – мультимедійні презентації до навчальних тем курсу.

«Навчально-методичні матеріали» містить програму навчальної дисципліни “Філософія”; плани семінарських занять з організаційно-методичними рекомендаціями та додатковими питаннями з тем навчальної дисципліни; питання до кожної теми, які виносяться на самостійне опрацювання; практичні завдання до тем; тематику рефератів і доповідей; питання для тестового та підсумкового контролю.

«Література» містить перелік джерел, рекомендованих для використання в навчальному процесі та наукової роботи, а також корисні посилання - перелік вибраних електронних ресурсів.

«Словник» містить визначення основних термінів курсу.

«Контроль знань» містить комп'ютеризовані тестові завдання для перевірки рівня знань до кожної теми та за підсумками вивчення всієї дисципліни загалом;

«Авторський колектив» – містить відомості щодо розробників мультимедійного посібника.