Тестовий контроль знань

  • 1.    Концепт ОБ у практичній діяльності працівника поліції
  • 2.    Правові засади ОП та ОБ в діяльності працівників НПУ
  • 3.    Організація управління та нагляду за охороною і безпекою праці в Україні
  • 4.    Поняття про умови праці та аналіз умов праці працівників поліції
  • 5.    Психофізіологічні чинники забезпечення ОБ
  • 6.    Чинники соціально-природного походження
  • 7.    Чинники техногенного походження
  • 8.    Травматизм та професійні захворювання
  • 9.    Розслідування та облік професійних захворювань, нещасних випадків
  • 10.  Забезпечення ОБ при виконанні службових завдань у різних умовах