Шановні користувачі !

Вашій увазі пропонується мультимедійний навчальний посібник «Правозастосування», розроблений з урахуванням вимог робочої програми навчальної дисципліни «Правозастосування», яка викладається в Національній академії внутрішніх справ. Навчальний посібник містить навчальні, методичні та мультимедійні матеріали, розкриває зміст навчальної дисципліни стосовно найважливіших наукознавчих питань, пов’язаних із застосування норм права.

Посібник складається з інформаційних блоків:

«Вступ» – містить вступне слово, де зазначається актуальність, мета та завдання навчальної дисципліни, її зв’язки з іншими дисциплінами.

«Навчальні матеріали» містить тексти лекцій до навчальних тем дисципліни.

«Мультимедійні презентації до тем» містить презентації до навчальних тем дисципліни.

«Навчально-методичні матеріали» містить інформацію та організаційно-методичні вказівки для здобувачів вищої освіти, зокрема контрольні та додаткові питання, завдання для самостійної роботи, тематику рефератів, питання для підсумкового контролю.

«Рекомендована література» містить перелік джерел, рекомендованих для використання в освітньому процесі та наукової роботи.

«Корисні посилання» містить перелік вибраних електронних ресурсів.

«Тестовий контроль знань» містить тестові завдання для перевірки рівня знань до кожної теми та за підсумками вивчення всієї навчальної дисципліни загалом.

«Авторський колектив» – містить відомості щодо розробників мультимедійного навчального посібника.