Мультимедійні презентації до тем

Тема 1. Правозастосування як особлива форма реалізації права
Завантажити / Переглянути

Тема 2. Стадії застосування норм права. Вимоги щодо правильного
застосування норм права

Завантажити / Переглянути

Тема 3. Тлумачення норм права як стадія правозастосування
Завантажити / Переглянути

Тема 4. Юридична аргументація
Завантажити / Переглянути

Тема 5. Правозастосовний акт як акт індивідуального регулювання
суспільних відносин

Завантажити / Переглянути

Тема 6. Відмінність актів застосування норм права від інших правових актів.
Межі чинності нормативно-правових актів

Завантажити / Переглянути

Тема 7. Проблеми правозастосування
Завантажити / Переглянути

Тема 8. Особливості застосування норм міжнародного та європейського
права

Завантажити / Переглянути