Навчально-методичні матеріали

5 Перелік питань підсумкового контролю

 1. Акти тлумачення норм права та їх місце в системі правових актів.
 2. Аспекти правороз’яснювальної діяльності правоохоронних органів.
 3. Види актів застосування норм права.
 4. Види актів тлумачення норм права.
 5. Види правозастосовних проваджень.
 6. Види тлумачення норм права за обсягом.
 7. Види тлумачення норм права, що використовуються в діяльності правоохоронних органів.
 8. Види юридичної аргументації.
 9. Вимоги до правильного застосування норм права.
 10. Випадки реалізації норм права у формі застосування.
 11. Відмінні ознаки стадій застосування норм права.
 12. Гарантії правильного застосування права.
 13. Граматичний спосіб тлумачення норм права.
 14. Ефективність застосування норм права.
 15. Законність правозастосовної діяльності: поняття і зміст.
 16. Засоби юридичної техніки.
 17. Застосування норм матеріального та процесуального права.
 18. Зловживання правом у правозастосовній діяльності.
 19. Значення законності для досягнення професійних цілей правоохоронними органами.
 20. Конклюдентні акти застосування норм права.
 21. Критерії класифікації актів застосування норм права.
 22. Логічний спосіб тлумачення права.
 23. Методи усунення помилок у правозастосовній діяльності.
 24. Механізм з’ясування змісту норми права.
 25. Напрями та умови підвищення ефективності правозастосовної діяльності.
 26. Неофіційне тлумачення норм права та його види.
 27. Об’єкт і предмет тлумачення норм права.
 28. Ознаки правозастосовних актів.
 29. Основні етапи становлення та розвитку загальної теорії аргументації.
 30. Основні моделі юридичної аргументації.
 31. Особливості юридичної аргументації в конституційному судочинстві.
 32. Офіційне тлумачення норм права та його значення у правозастосовній діяльності.
 33. Передумови формування теорії юридичної аргументації.
 34. Поняття застосування норм права та його ознаки.
 35. Поняття системи гарантій правильного правозастосування.
 36. Поняття та види правозастосовних актів.
 37. Поняття та ознаки правозастосовних проваджень.
 38. Поняття та ознаки правозастосовної діяльності органів держави.
 39. Поняття та ознаки прогалин у законодавстві.
 40. Поняття та ознаки тлумачення норм права.
 41. Поняття та ознаки юридичної аргументації.
 42. Правила використання інституту аналогії.
 43. Правила юридичної аргументації під час правозастосування.
 44. Правила юридичної техніки.
 45. Правозастосовна правоохоронна діяльність.
 46. Принцип доцільності у правозастосовній діяльності.
 47. Принцип обґрунтованості правозастосовної діяльності.
 48. Принцип справедливості у правозастосуванні.
 49. Принципи застосування норм права.
 50. Принципи правозастосовної діяльності.
 51. Причини помилок у правозастосовній діяльності.
 52. Причини, що викликають необхідність тлумачення норм права.
 53. Професійна правова культура юриста.
 54. Процедурні (функціональні) стадії застосування права.
 55. Процес застосування права та його стадії.
 56. Процес тлумачення норм права.
 57. Роль доктринального тлумачення у правозастосовній діяльності.
 58. Системний спосіб тлумачення права.
 59. Системний характер юридичних гарантій правильного правозастосування.
 60. Специфічні риси судової аргументації.
 61. Співвідношення правозастосовних актів з нормативно-правовими актами.
 62. Спільні та відмінні ознаки актів застосування норм права та нормативно-правових актів.
 63. Способи усунення та подолання прогалин у законодавстві.
 64. Статичні та динамічні фактори юридичного механізму впровадження режиму законності у правозастосовну діяльність.
 65. Суб’єкти тлумачення норм права.
 66. Сутність і зміст правозастосовних актів.
 67. Типи юридичної аргументації.
 68. Форми (способи) застосування норм права.
 69. Форми правозастосовної діяльності правоохоронних органів.
 70. Форми реалізації норм міжнародного права.
 71. Функції застосування норм права.
 72. Функції тлумачення норм права.
 73. Характеристика стадії застосування норм права «Встановлення фактичних обставин справи».
 74. Характеристика стадії застосування норм права «Встановлення юридичної основи справи».
 75. Характеристика стадії застосування норм права «Прийняття рішення та його документальне оформлення у правозастосовному акті».
 76. Шляхи профілактики зловживання правом під час правозастосовної діяльності.
 77. Юридична сила правозастосовного акта.
 78. Юридична техніка у правозастосовній діяльності.
 79. Юридичний механізм впровадження законності у правозастосовну діяльність.
 80. Юридичні колізії у правозастосуванні та способи їх вирішення.