Gerb_NAIAU НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Мультимедійний підручник з навчальної дисципліни "Кваліфікація окремих видів злочинів"

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

 1. Бюджетний кодекс України прийнятий 21 червня 2001 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 37-38 – Ст.189.
 2. Господарський кодекс України. Прийнятий 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
 3. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом від 27 січня 1977 року (ратифікована Україною 17 січня 2002 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до конвенції: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.Cgi?nred=994.331.
 4. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів (затверджена наказом МВС від 21 серпня 1998 р. № 622) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до інструкції: http://zakon.nau/dok/?code=20637-98.
 5. Інструкція про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на право роздрібної реалізації медикаментів, умови і правила здійснення цієї діяльності та контролю за їх дотриманням, затверджена наказом МОЗ від 22 березня 1996 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 6. Інструкція про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на виготовлення і оптову реалізацію медикаментів, умови і правила здійснення цієї діяльності та контролю за їх дотриманням, затверджена наказом Держкомітетом України з медичної та мікробіологічної промисловості від 16 липня 1996 р. № ЛП-19/69 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 7. Інструкція щодо проведення радіаційного контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України (затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 15 травня 2000 р. № 27) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до інструкції: http://zakon.rada.gov.ua.
 8. Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/176/95-вр.
 9. Kодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=80731–10.
 10. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 11. Конвенція ООН з морського права від 10 грудня 1982 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_057
 12. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 13. Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 14. Конвенція РЄ про запобігання тероризму від 16 травня 2005 року (ратифікована Україною 31 липня 2006 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. Cgi? nred = 7893.780.
 15. Конституція України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до конституції: http://zakon1.rada.gov.ua
 16. Кримінальний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу: http://zakon1.rada.gov.ua
 17. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закону України від 13 квітня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B0-17
 18. Митний кодекс України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 19. Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників від 17 грудня 1979 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 20. Міжнародна конвенція про захист рослин. Указ Президента України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про захист рослин» № 81/2006 від 31 січня 2006 р.
 21. Основи Законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 22. Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів. Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 1147 від 17 вересня 1996 р.
 23. Перелік корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення: Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12 грудня 1994 р.
 24. Перелік лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в аптеках і лікувально-профілактичних установах. Правила відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек. Затверджені наказом МОЗ України від 30 червня 1994 р. № 117 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 25. Перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню: Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 1598 від 29 листопада 2001 р.
 26. Перелік отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення і утилізація яких здійснюються за наявності дозволу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 р. № 440 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 27. Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3393-17.
 28. Положення «Про головні управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі»: Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 257 від 04 травня 2012 р.
 29. Положення «Про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі»: Затверджене наказом Міністерством охорони навколишнього природного середовища № 548 від 19 грудня 2006 р.
 30. Положення «Про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні»: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 1217 в редакції від 19 серпня 2002 р.
 31. Положення «Про Державну екологічну інспекцію»: Затверджене Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 454/2011 р.
 32. Положення «Про державну систему моніторингу довкілля»: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 391 від 30 березня 1998 р.
 33. Положення «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями»: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 368 від 24 березня 2004 р.
 34. Положення «Про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів»: Затверджене Міністерством надзвичайних ситуацій № 338 від 18 грудня 2000 р.
 35. Положення «Про порядок ведення Державного земельного кадастру»: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 1051 від 17 жовтня 2012 р.
 36. Положення «Про порядок надання гірничих відводів»: Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 59 від 27 січня 1995 р.
 37. Положення «Про порядок опломбування або опечатування підприємств, окремих їх цехів (дільниць) і одиниць обладнання у разі обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об'єктів»: Затверджене наказом Міністерством охорони навколишнього природного середовища № 353 від 15 вересня 2004 р.
 38. Положення «Про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин»: Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 549 від 17 жовтня 2011 р.
 39. Положення про дозвільну систему (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до положення: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=576-92-%EF.
 40. Положення про Зелену книгу України: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 1286 від 29 серпня 2002 р.
 41. Положення про моніторинг земель. Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України №661 від 20 серпня 1993 р.
 42. Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення: Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 33 від 17 січня 1995 р.
 43. Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду. Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 134 від 21 лютого 1995 р.
 44. Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню: Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 1279 від 17 листопада 1997 р.
 45. Порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам. Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 284 від 19 квітня 1993 р.
 46. Порядок здійснення державного моніторингу вод: Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 815 від 20 липня 1996 р.
 47. Порядок здійснення любительського і спортивного рибальства: Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 1126 від 18 липня 1998 р.
 48. Порядок і періодичність отримання відомостей про екологічну, в тому числі радіаційну, обстановку та стан захворюваності населення: Затверджено постановою Ради Міністрів УРСР № 100 від 28 квітня 1990 р.
 49. Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30 травня 2011 р.
 50. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами: Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 594 від 30 травня 2011 р.
 51. Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 8441 від 30 жовтня 2013 р.
 52. Постанова Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки» № 956 від 11 липня 2002 р.
 53. Правила видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 7 грудня 1998 року № 486 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0833-98.
 54. Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-п.
 55. Правила охорони внутрішнього моря і територіальних вод від забруднення та засмічення: Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 431 у редакції від 29 березня 2002 р.
 56. Правила поведінки громадян на залізничному транспорті: постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 1995 р. № 903 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/903-95-п.
 57. Правила пожежної безпеки в Україні (введені в дію наказом МВС від 22 червня 1995 р. № 400) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до правил: http://zakon.nau/doc/?uid=1033/119/0.
 58. Правила пожежної безпеки в Україні: Затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ № 1417 від 30 грудня 2014 р.
 59. Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу статевих станів в бюро судово-медичної експертизи від 17 січня 1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=5245.
 60. Правила роздрібної реалізації лікарських засобів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1997 р. № 447 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 61. Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня 2001 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2344-14.
 62. Про автомобільні дороги: Закон України від 8 вересня 2005 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2862-15.
 63. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 року (із змінами та доповненнями станом на 18 травня 2010 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1088.182.0.
 64. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 червня 1992 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 65. Про видавничу справу: Закон України від 5 червня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 32. – Ст. 206.
 66. Про внесення змін до статей 155 та 156 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за розбещення неповнолітніх: Закон України від 25.09.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=600-17.
 67. Про дозвільну систему: постанова КМ від 12 жовтня 1992 р. № 576 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 68. Про дорожній рух: Закон України від 3 листопада 1993 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3353-12.
 69. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 70. Про заборону грального бізнесу в Україні: Закон України від 15 травня 2009 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg.
 71. Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/273/96-вр.
 72. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua
 73. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 р. № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанови: http://www.scourt.gov.ua
 74. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 р. № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua.
 75. Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 76. Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 77. Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом: постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 78. Про затвердження Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у користування: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 262 від 26 липня 2011 р.
 79. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 6 квітня 2000 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 80. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20 листопада 2003 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1296–15.
 81. Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України від 21 лютого 2006 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=3447–15.
 82. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15 лютого 1995 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 83. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення: Закон України від 22 вересня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2899–15.
 84. Про інформацію: Закон України від 13 січня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2938–17
 85. Про кінематографію: Закон України від 13 січня 1998 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=9%2F98–%E2%F0.
 86. Про культуру: Закон України від 14 грудня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=994_137.
 87. Про міський електричний транспорт: Закон України від 29 червня 2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1914-15.
 88. Про музеї та музейну справу: Закон України від 29 червня 1995 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=249%2F95–%E2%F0.
 89. Про нафту і газ: Закон України від 12 липня 2001 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2665-14.
 90. Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 13 грудня 2001 р., [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=3814–12.
 91. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19
 92. Про об’єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua
 93. Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18 січня 2001 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. Cgi? nred = 139-23.
 94. Про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів й прекурсорів: Закон України ввід 15 лютого 1995 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 95. Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів: Закон України від 8 липня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3673–17
 96. Про охорону археологічної спадщини: Закон України від 18 березня 2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1626–15.
 97. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 pоку [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=2402–14.
 98. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=575.
 99. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 100. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8 червня 2000 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1805–14.
 101. Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації: Закон України від 23 вересня 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3673–17
 102. Про поводження з радіоактивними відходами: Закон України від 30 травня 1995 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. Cgi? nred = 908-56-4.
 103. Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. Cgi? nred = 7803.
 104. Про поховання та похоронну справу: Закон України від 10 липня 2003 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1102–15.
 105. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки: постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua.
 106. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 р. № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua
 107. Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-05.
 108. Про практику за¬стосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанови: http://www.scourt.gov.ua
 109. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.Nsf/0/e6cf63d360ae10eec2257101004e7995 count =6783.7854.091.
 110. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 111. Про рекламу: Закон України від 11 липня 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=270%2F96–%E2%F0.
 112. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/e6cf63d360ae10eec2257101004e7995count=500.
 113. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua
 114. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua.
 115. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua.
 116. Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі: постанова Пле¬нуму Верховного Суду України від 26 березня 1993 р. № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua
 117. Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного і колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки: постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 1976 р. № 4 в редакції постанови від 3 березня 2000 р. № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://www.scourt.gov.ua
 118. Про судову практику у справах про злочини проти власності: постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua.
 119. Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. – Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанови: http://www.scourt.gov.ua
 120. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua.
 121. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua
 122. Про судову практику у справах про хуліганство: постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанови: http://www.scourt.gov.ua
 123. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 12 січня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=3759–12.
 124. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини: Закон України від 16 липня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 125. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр.
 126. Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15 травня 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/192/96-вр.
 127. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 1 серпня 2003 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1835–14
 128. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2782–12
 129. Протокол, що доповнює Європейську конвенцію про боротьбу з тероризмом, від 15 травня 2003 року (ратифікований Україною 20 вересня 2006 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до протоколу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. Cgi? nred =456.89.07.
 130. Сімейний кодекс України: Закон України від 10 січня 2002 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947–14
 131. Сімейний Кодекс України від 10 січня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2947-14.
 132. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=435–15.