Gerb_NAIAU НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Мультимедійний підручник з навчальної дисципліни "Кваліфікація окремих видів злочинів"

ПРОГРАМА КУРСУ «КВАЛІФІКАЦІЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ»


1. Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:


1. Кваліфікація злочинів проти життя та здоров’я особи.

2. Кваліфікація злочинів проти волі, честі та гідності особи.

3. Кваліфікація злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості.

4. Кваліфікація злочинів проти власності.

5. Кваліфікація злочинів у сфері господарської діяльності.

6. Кваліфікація злочинів проти довкілля.

7. Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки.

8. Кваліфікація злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

9. Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та моральності.

10. Кваліфікація злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інших злочинів проти здоров'я населення.


2. Структура навчальної дисципліниТема 1. Кваліфікація злочинів проти життя та здоров'я особи

Злочини проти життя. Загальна характеристика й види. Життя як об'єкт кримінально-правової охорони.

Конституція України про охорону життя та здоров'я особи. Поняття вбивства та його види. Ознаки вбивства. Безпосередній об'єкт вбивства. Поняття життя як об'єкта кримінально-правової охорони. Момент початку та закінчення життя.

Умисне вбивство без обтяжуючих та пом'якшуючих обставин. Характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак цього злочину. Характерні ознаки такого вбивства. Відмінність вбивства від інших злочинів, наслідками яких також є настання смерті іншої особи.

Умисне вбивство за обтяжуючих обставин. Конструкція складу цього злочину. Класифікація обставин, що обтяжують умисне вбивство, та їх зміст. Зміст понять: «двох або більше осіб»; «малолітньої дитини або жінки, що перебуває в стані вагітності»; «заручника»; «особливої жорстокості»; «корисливого мотиву»; «хуліганського мотиву»; «виконання особою службового або громадського обов'язку»; «приховування іншого злочину або полегшення його вчинення»; «поєднання із зґвалтуванням або задоволенням статевої пристрасті неприродним способом»; «замовлення»; «попередня змова групи осіб»; «особа, яка раніше вчиняла умисне вбивство». Підстави для кваліфікації вбивства за обтяжуючих обставин за сукупністю з іншими злочинами. Кваліфікація вбивства за обтяжуючих обставин при помилці в потерпілому та при помилці в розвитку причинного зв'язку.

Умисне вбивство за пом'якшуючих обставин і його види. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. Конструкція складу злочину. Зміст понять: «протиправне насильство»; «тяжка образа». Поняття стану сильного душевного хвилювання як особливого психічного стану особи. Поняття обмеженої осудності.

Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Конструкція складу цього злочину. Потерпілий, обставини та час вчинення цього злочину. Обумовленість вбивства станом пологової, післяпологової гарячки. Суб'єкт злочину. Поняття обмеженої осудності. Відповідальність співучасників.

Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної обороні або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. Поняття перевищення меж необхідної оборони та перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. Умови правомірності, що стосуються нападу й захисту. Умови правомірності заходів по затриманню злочинця. Конкуренція вбивства зі пом'якшуючих обставин із вбивством за обтяжуючих обставин.

Вбивство через необережність. Характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак цього злочину. Психічне ставлення суб'єкта до смерті потерпілого. Кваліфікація тілесних ушкоджень, внаслідок яких сталася смерть потерпілого через необережність. Кваліфікуюча ознака такого вбивства.

Злочини проти здоров'я. Загальна характеристика та види Здоров'я людини як безпосередній об'єкт злочинного посягання. Поняття й види тілесних ушкоджень. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Критерії визначення тяжкості тілесних ушкоджень. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Поняття тяжкого тілесного ушкодження. Патологічний, економічний та естетичний критерії. Поняття тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння, тілесного ушкодження, що призвело до втрати органу або його функцій, втрати працездатності більш ніж на одну третину, тілесного ушкодження, що спричинило психічну хворобу чи переривання вагітності або непоправне знівечення обличчя. Кваліфікуючі ознаки цього злочину. Спосіб та мета як кваліфікуючі ознаки цього злочину. Зміст кваліфікуючих ознак «за попередньою змовою групою осіб» та «на замовлення». Зміст суб'єктивної сторони при заподіянні тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілому. Відмінність цього злочину від умисного вбивства та вбивства через необережність.

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Поняття середньої тяжкості тілесного ушкодження і його ознаки. Поняття «тривалого розладу здоров'я» та «стійкої втрати працездатності». Мета як кваліфікуюча ознака цього злочину.

Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Поняття вірусу імунодефіциту людини та невиліковної інфекційної хвороби. Зміст суб'єктивної сторони простого складу злочину. Зміст поняття «свідоме поставлення». Диференціація відповідальності за вчинення цього злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину, вплив кількості та віку потерпілих на відповідальність. Зміст суб'єктивної сторони особливо кваліфікованого складу цього злочину. Суб'єкт злочину.

Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою. Ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Зміст суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншою неви-ліковною інфекційною хворобою. Предмет цього злочину. Конструкція складу злочину. Зміст суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину.


Тема 2. Кваліфікація злочинів проти волі, честі та гідності особи

Злочини проти волі, честі та гідності особи, їх загальна характеристика та види

Конституція України про охорону волі, честі та гідності особи.

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Об'єкт та предмет злочину. Зміст понять «позбавлення волі» та «викрадення», їх відмінність. Конструкція складу злочину. Кваліфікуючі ознаки складу злочину. Мотив, спосіб, час, кількість потерпілих як кваліфікуючі ознаки цього злочину Зміст понять «фізичні страждання» та «зброя». Співучасть як кваліфікуюча та особливо кваліфікуюча ознака складу злочину. Зміст поняття «тяжкі наслідки». Кваліфікація злочину за сукупністю в разі, коли «тяжкі наслідки» утворюють склад самостійного злочину.

Захоплення заручників. Об'єктивна сторона злочину. Зміст понять «захоплення» та «утримання». Конструкція складу злочину. Мета як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони цього злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. Неповнолітній як

потерпілий від цього злочину. Співучасть як кваліфікуюча ознака. Кваліфікація злочину у разі його поєднання з погрозою знищення людей. Кваліфікація захоплення заручників за сукупністю з іншими злочинами. Конкуренція захоплення заручників з іншими злочинами, в тому числі зі злочином, передбаченим ст. 349 КК України.

Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передач людини. Об'єкт та предмет злочину. Дії, що утворюють об'єктивну сторону. Конструкція складу злочину. Переміщення через державний кордон України як умова наявності об'єктивної сторони складу злочину. Мета як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони цього злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. Вік та кількість потерпілих як обтяжуюча ознака. Суб'єкт простого та кваліфікованого складу злочину. Особливо кваліфікуючі ознаки Форми співучасті, що обтяжують відповідальність. Зміст поняття «діти». Спеціальна мета як особливо кваліфікуюча ознака цього злочину. Зміст поняття «тяжкі наслідки». Кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами за умови настання тяжких наслідків.

Підміна дитини. Об'єкт та предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Мотив як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Відмінність цього злочину від викрадення людини.


Тема 3. Кваліфікація злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності, їх характеристика та кваліфікація

Зґвалтування. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Поняття «фізичного та психічного» насильства. Поняття «безпорадного стану» потерпілої особи. Конструкція складу злочину. Потерпілий від злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Множинність при зґвалтуванні. Вплив віку потерпілої особи на кваліфікацію злочину. Зміст особливо кваліфікуючої ознаки «тяжкі наслідки». Кваліфікація зґвалтування за сукупністю з іншими злочинами, зокрема, із вбивством.

Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Фізичне і психічне насильство як ознака об'єктивної сторони. Поняття безпорадного стану потерпілої особи.

Конструкція складу злочину. Потерпілий від злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Множинність при вчиненні цього злочину. Вплив віку потерпілої особи на кваліфікацію злочину. Зміст особливо кваліфікуючої ознаки «особливо тяжкі наслідки».

Розбещення неповнолітніх. Поняття «розпусних дій» як обов'язкової ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Потерпілий від злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Вплив віку потерпілої особи та наявності спеціального суб'єкта на посилення відповідальності. Кваліфікація розбещення неповнолітніх за сукупністю з іншими злочинами.


Тема 4. Кваліфікація злочинів проти власності

Поняття, види, загальна характеристика та кваліфікація злочинів проти власності. Поняття розкрадання та його види. Корисливі злочини проти власності з ознаками розкрадання

Протиправність як ознака розкрадання. Користь як ознака розкрадання. Безоплатність як ознака розкрадання. Види розкрадань залежно від способу. Види розкрадань залежно від розміру викраденого. Власність як родовий об'єкт кримінально-правової охорони.

Крадіжка. Зміст поняття «таємне викрадення». Об'єктивні та суб'єктивні ознаки таємності. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Момент закінчення злочину. Предмет злочину. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Повторність при крадіжці. Співучасть як кваліфікуюча ознака. Зміст понять «проникнення», «житло», «інше приміщення чи сховище». Критерії та розміри оціночних понять «значний, великий, особливо великий» розмір. Відмінність крадіжки від грабежу.

Грабіж. Зміст поняття «відкрите викрадення». Об'єктивний та суб'єктивний критерій відкритості. Предмет злочину. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Момент закінчення грабежу. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Повторність при грабежу. Співучасть як кваліфікуюча ознака. Зміст понять «проникнення», «житло», «інше приміщення чи сховище». Насильство як кваліфікуюча ознака грабежу. Критерії та розміри оціночних понять «значний, великий, особливо великий» розмір. Відмінність грабежу від розбою.

Розбій. Зміст поняття «напад». Ознаки насильства небезпечного для життя чи здоров'я особи. Предмет злочину. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Момент закінчення злочину. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Повторність при розбої. Співучасть як кваліфікуюча ознака. Зміст понять «проникнення», «житло», «інше приміщення чи сховище». Критерії та розміри оціночних понять «великий та особливо великий» розмір. Кваліфікація розбою, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Відмінність розбою від вимагання та бандитизму.

Вимагання. Поняття і ознаки. Предмет злочину. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Момент закінчення злочину. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Повторність при вимаганні. Співучасть як кваліфікуюча та особливо кваліфікуюча ознака вимагання. Суб'єкт кваліфікованого вимагання. Погроза як обтяжуюча обставина. Кваліфікація пошкодження та знищення майна при вимаганні. Критерії та розміри оціночних понять «значний», «великий» та «особливо великий» розмір. Ознаки насильства, небезпечного для життя та здоров'я потерпілого. Кваліфікація вимагання, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

Шахрайство. Поняття обману та зловживання довірою. Активна та пасивна форми обману. Предмет злочину. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Момент закінчення злочину. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Повторність при шахрайстві. Форми співучасті як кваліфікуючі ознаки. Критерії та розміри оціночних понять «значний», «великий» та «особливо великий» розмір. Електронно-обчислювальна техніка як знаряддя шахрайства.

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання посадовим становищем. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Поняття та ознаки привласнення. Поняття та ознаки розтрати. Поняття та ознаки заволодіння майном шляхом зловживання посадовим становищем. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Поняття та ознаки посадової особи. Кваліфікуючі ознаки. Множинність як кваліфікуюча ознака. Співучасть як кваліфікуюча ознака. Кваліфікація співучасті загального та спеціального суб'єктів при вчиненні цього злочину. Визначення критеріїв оціночних понять «великий» та «особливо великий» розмір.

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Відмінність цього злочину від шахрайства. Визначення критеріїв оціночних понять «значний» та «великий» розмір. Відмежування цього злочину від ухилення від сплати податків.

Умисне знищення або пошкодження майна. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Зміст понять «знищення» та «пошкодження». Зміст оціночних понять «великий» та «особливо великий» розмір. Спосіб як кваліфікуюча ознака. Кваліфікація злочину у разі загибелі людей та настання інших тяжких наслідків.


Тема 5. Кваліфікація злочинів у сфері господарської діяльності

Поняття, загальна характеристика і види господарських злочинів. Злочини, що порушують встановлений порядок заняття господарською діяльністю. Злочини у сфері фінансової діяльності. Злочини у сфері послуг

Заняття забороненими видами підприємницької діяльності. Об'єкт злочину. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Види забороненої діяльності. Поняття спеціальної заборони. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Великий розмір доходів як оціночне поняття, що обтяжує відповідальність. Спеціальний рецидив як кваліфікуюча ознака. Кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. Кваліфікація при конкуренції з іншими нормами, що передбачають відповідальність за заняття спеціальними видами забороненої діяльності.

Порушення порядку заняття господарською та банківською діяльністю. Об'єкт злочину. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Дії, що порушують встановлений порядок. Обов'язковість держаного реєстрування та ліцензування певних видів діяльності як запорука дотримання закону. Поняття доходу у «великому» розмірі, критерії його визначення. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Співвідношення цього злочину та заняття забороненими видами господарської діяльності.

Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Поняття підакцизних товарів. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Поняття «виготовлення», «зберігання», «збуту» та «транспортування». Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Мета як обов'язкова ознака. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Поняття «підпільний цех» та «масове виробництво». Спеціальний рецидив як кваліфікуюча ознака. Загибель людей та інші тяжкі наслідки як особливо кваліфіковані ознаки. Кваліфікація цього злочину за сукупністю з іншими.

Ухилення від сплати податків. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Момент закінчення злочину. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Наявність покладеного обов'язку як ознака суб'єкта злочину. Кваліфікуючі ознаки. Критерії та розміри оціночних понять «значний», «великий» та «особливо великий» розмір. Множинність як кваліфікуюча ознака. Спеціальний рецидив як кваліфікуюча ознака. Підстави застосування заохочувальної норми.

Шахрайство з фінансовими ресурсами. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Момент закінчення злочину. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Множинність як кваліфікуюча ознака. Критерії визначення та розміри «великої матеріальної шкоди». Конкуренція шахрайства з фінансовими ресурсами, пов'язаного з одержанням пільг по податках з ухиленням від сплати податків.


Тема 6. Кваліфікація злочинів проти довкілля

Загальні питання кваліфікації злочинів проти довкілля.

Кваліфікація злочинів проти екологічної безпеки. Обов‘язкові ознаки об‘єктивної сторони злочину.

Кваліфікація злочинів у сфері землевикористання, охорони надр, атмосферного повітря. Поняття інші тяжкі наслідки злочинного порушення правил екологічної безпеки, окрім загибелі людей та екологічного забруднення значних територій

Кваліфікація злочинів у сфері використання водних ресурсів. Поняття і зміст наслідків у виді захворювання людей, корисних копалин загальнодержавного значення, корисних копалини місцевого значення, забруднення повітря, іншої зміни природних властивостей атмосферного повітря.

Кваліфікація злочинів у сфері лісокористування, захисту рослинного та тваринного світу. Особливості наслідків та їх значення для кваліфікації діянь.


Тема 7. Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки

Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти громадської безпеки. Злочини проти безпеки життєдіяльності людей. Злочини проти порядку використання загально небезпечних речовин та предметів

Створення злочинної організації. Поняття злочинної організації. Об'єкт злочину. Форми злочинної діяльності як обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Мета як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Підстави для застосування заохочувальної норми.

Бандитизм. Поняття банди та її ознаки. Об'єкт злочину. Форми бандитизму та обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Момент закінчення злочину. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікація злочинів, вчинених членами банди. Співвідношення злочинної організації та банди.

Терористичний акт. Поняття та ознаки терористичного акту. Об'єкт злочину. Форми тероризму як обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція простого складу злочину. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Мета як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Множинність та співучасть як кваліфікуючі ознаки. Наслідки як кваліфікуюча ознака. Особливо кваліфікуюча ознака - загибель людей, кваліфікація злочину за її наявності. Створення терористичної групи чи терористичної організації як форма тероризму. Об'єктивні та суб'єктивні її ознаки. Підстави для застосування заохочувальної норми.

Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Поняття вогнепальної зброї. Поняття бойових припасів. Поняття вибухових речовин. Поняття радіоактивних матеріалів. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Співучасть та ознаки спеціального суб'єкта як кваліфікуючі ознаки. Форма співучасті та спосіб заволодіння як особливо кваліфікуючі ознаки.

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Момент закінчення злочину. Ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Підстави для застосування заохочувальної норми.


Тема 8. Кваліфікація злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Злочини проти встановленого порядку керування транспортними засобами. Злочини проти встановленого порядку забезпечення функціонування транспорту

Порушення правил безпеку руху або експлуатації залізничного, водного і повітряного транспорту. Поняття залізничного, водного та повітряного транспорту. Об'єкт злочину. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Середньої тяжкості, тяжкі тілесні ушкодження та велика матеріальна шкода як наслідки цього злочину. Ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Порушення правил безпеки руху та експлуатації транспортних засобів особами, які керують транспортними засобами. Об'єкт злочину. Поняття транспортного засобу. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Причинний зв'язок та наслідки як ознаки об'єктивної сторони. Ознаки суб'єктивної сторони. Форма вини. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Зміст поняття «загибель кількох осіб». Кваліфікація злочину у випадку загибелі людей внаслідок однієї та декількох транспортних пригод.

Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів. Об'єкт злочину. Предмет злочину, його види та характеристика.

Об'єктивна сторона складу злочину. Створення небезпеки настання наслідків як умова кримінальної відповідальності. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Суспільно небезпечні наслідки як кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Конкуренція пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів з пошкодженням та знищенням майна. Кваліфікація цього злочину за сукупністю із іншими.

Незаконне заволодіння транспортним засобом. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Поняття транспортного засобу. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Поняття та форми заволодіння. Конструкція складу злочину. Момент закінчення злочину. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Множинність та співучасть як кваліфікуючі ознаки. Поняття насильства, що не є небезпечним для життя та здоров'я потерпілого. Зміст понять: «проникнення», «приміщення», «інше сховище». Критерії визначення значної матеріальної шкоди. Насильство, небезпечне для життя та здоров'я потерпілого як особливо кваліфікуюча ознака. Підстави для застосування заохочувальної норми. Кваліфікація цього злочину за сукупністю з іншими.


Тема 9. Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та моральності

Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку та моральності Групове порушення громадського порядку. Об'єкт злочину. Види дій, що утворюють об'єктивну сторону злочину. Конструкція складу злочину. Момент закінчення злочину. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Відмежування від масових заворушень та хуліганства.

Масові заворушення. Об'єкт злочину. Діяння, що утворюють об'єктивну сторону злочину. Конструкція складу злочину. Момент закінчення злочину. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Суспільно небезпечні наслідки як кваліфікуюча ознака злочину. Відмежування масових заворушень від групового порушення громадського порядку та хуліганства.

Хуліганство. Об'єкт злочину. Поняття особливої зухвалості та виняткового цинізму. Ознаки об'єктивної сторони злочину.

Момент закінчення злочину. Ознаки суб'єктивної сторони злочину. Поняття хуліганського мотиву. Суб'єкт злочину. Співучасть як кваліфікуюча ознака. Спеціальний рецидив як обставина, що обтяжує відповідальність. Поняття опору представникові влади або представникові громадськості. Поняття вогнепальної зброї. Поняття холодної зброї. Поняття предмету, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого. Відмежування хуліганства від інших злочинів проти громадського порядку.

Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Поняття порнографічних предметів. Діяння, що утворюють об'єктивну сторону. Конструкція складу злочину. Момент закінчення злочину. Ознаки суб'єктивної сторони. Спеціальна мета як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Кіно- та відеопродукція, комп'ютерні програми порнографічного характеру як предмети злочину, що обтяжують відповідальність. Збут вказаних предметів неповнолітнім як кваліфікуюча ознака. Множинність та співучасть як особливо кваліфікуючі ознаки. Примушування неповнолітніх до участі у створенні творів порнографічного характеру як вид злочинної діяльності, що обтяжує відповідальність.

Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією. Об'єкт злочину. Поняття систематичності. Поняття сутенерства. Поняття примушування. Конструкція складу злочину. Мета як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Наслідки цього злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину.


Тема 10. Кваліфікація злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інших злочинів проти здоров'я населення

Поняття, характеристика і види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Поняття наркотичного засобу, психотропної речовини, їх аналогу. Поняття прекурсору. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Момент закінчення злочину. Ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Співучасть як кваліфікуюча та особливо кваліфікуюча ознака. Множинність як кваліфікуюча ознака. Критерії визначення оціночних понять «великий» та «особливо великий» розмір. Кваліфікація контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів за сукупністю з іншими злочинами.

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Діяння, зазначені у диспозиції статті, як обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Ознаки суб'єктивної сторони. Мета як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Співучасть та множинність як кваліфікуючі ознаки. Місце вчинення злочину як кваліфікуюча ознака. Критерії визначення «великого» та «особливо великого» розмірів. Залучення неповнолітнього до вчинення злочину як кваліфікуюча ознака. Підстави застосування заохочувальної норми.

Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Спосіб як обов'язкова ознака об'єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Особливо кваліфікуючі ознаки.

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Поняття отруйних і сильнодіючих речовин. Діяння, що утворюють об'єктивну сторону злочину. Порушення встановлених правил як ознака об'єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Мета як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину.

Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Об'єкт злочину. Зміст поняття «схиляння». Ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Ознаки суб'єктивної сторони злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Множинність як кваліфікуюча ознака. Кількість та вік потерпілих як кваліфікуюча ознака. Кваліфікація цього злочину за сукупністю з іншими злочинами.