Gerb_NAIAU НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Мультимедійний підручник з навчальної дисципліни "Кваліфікація окремих видів злочинів"

Предмет та мета курсу


Предметом навчальної дисципліни «Кваліфікація окремих видів злочинів» є розкриття об’єктивних та суб’єктивних ознак складів злочинів, дослідження взаємозв'язку між нормами та інститутами кримінального права в процесі правової кваліфікації, оволодіння вмінням їх наукового та практичного застосуванням.

Метою дисципліни є: поглиблене знання законодавчих та теоретичних проблем Загальної та Особливої частин кримінального права; з’ясування спірних питань щодо кваліфікації злочинів (як за загальними питаннями кваліфікації, так і за питаннями кваліфікації окремих складів злочинів); вміння тлумачення кримінального закону та положень постанов Пленуму Верховного Суду України; поглиблення навичок відмежування злочинів від суміжних правопорушень; засвоєння курсантами комплексу знань з теоретичних, методологічних та практичних засад кримінального права в процесі кваліфікації суспільно небезпечних діянь.

Ознайомлення курсантів з системою загальнотеоретичних та практично-орієнтованих знань, вмінь і прикладних навичок, а саме: формування у курсантів і слухачів глибоких теоретичних і практичних знань з кваліфікації злочинів, забезпечення їх використання у професійній діяльності співробітників Національної поліції.