Gerb_NAIAU НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Мультимедійний підручник з навчальної дисципліни "Кваліфікація окремих видів злочинів"

Додаткові запитання


Тема 1. Кваліфікація злочинів проти життя та здоров'я особи

1. Як впливає на кваліфікацію злочинів той чи інший вид вбивства?

2. Що є початковим і кінцевим моментами життя людини та як ці мо-менти впливають на кваліфікацію вбивства?

3. Чи впливає на кваліфікацію вбивства вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність?

4. Яким чином впливають мотив і мета на кваліфікацію умисного вбивства?

5. Які особливості кваліфікації умисних вбивств за пом’якшуючих обставин (ст.ст. 116, 117 і 118 КК)?

6. Якими нормативно-правовими актами керуються при встановленні ступеня тяжкості тілесних ушкоджень?

7. У чому відмінність при кваліфікації умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження та умисного легкого тілесного ушкодження?

8. Що слід враховувати при кваліфікації злочину, передбаченого ст. 130 КК, за об’єктивною стороною?

9. У чому специфіка суб’єкта незаконного проведення аборту при кваліфікації цього злочину?

10. Які ознаки злочинів, передбачених ст.ст. 139 і 140 КК, впливають на їх кваліфікацію?

11. Що таке трансплантація органів або тканин людини та яка специфіка кваліфікації цього злочину?


Тема 2. Кваліфікація злочинів проти волі, честі та гідності особи

1. У чому полягає викрадення людини?

2. Як розкривається зміст поняття «тяжкі наслідки» у злочинах проти волі, честі та гідності особи?

3. Які діяння утворюють ознаки об’єктивної сторони підміни дитини?

4. Які форми злочинного діяння утворюють об’єктивну сторону торгівлі людьми?

5. Як визначається зміст наслідків у виді спричинення істотної шкоди для здоров’я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини при кваліфікації експлуатації дітей?

6. Які ознаки об’єктивної та суб’єктивної сторони мають значення для кваліфікації використання дитини для заняття жебрацтвом?

7. Як визначається завідомість незаконних дій як обов’язкової ознаки суб’єктивної сторони при кваліфікації поміщення в психіатричний заклад?


Тема 3. Кваліфікація злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

1. Які злочини відносяться до злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості?

2. Який момент закінчення злочину, передбаченого ст. 152 КК «Зґвалтування» потрібно враховувати при кваліфікації?

3. Які форми об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 154 КК «Примушування до вступу в статевий зв’язок» вирізняють при кваліфікації даного злочину?

4. Які види розбещення неповнолітніх ви знаєте?

5. Яка однакова кваліфікуюча ознака злочинів, передбачених ст. 155 КК «Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості» та ст. 156 КК «Розбещення неповнолітніх»?

6. Чи буде мати місце сукупність злочинів у випадку вчинення насильницького природного статевого акту та насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом з однією і тією ж самою потерпілою особою без значної перерви в часі?


Тема 4. Кваліфікація злочинів проти власності

1. Як впливає предмет злочину на кваліфікацію злочинів проти власності?

2. У чому специфіка кваліфікуючих (особливо кваліфікуючих) ознак злочинів проти власності?

3. Яка специфіка кваліфікації викрадення при завданні значної шкоди потерпілому?

4. Що слід враховувати при кваліфікації ненасильницького та насильницького грабежу?

5. У чому полягає різниця при кваліфікації розбою та вимагання?

6. За якими ознаками слід відмежовувати вимагання від протидії законній господарській діяльності та примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань?

7. Яким чином слід відмежовувати шахрайство від шахрайства з фінансовими ресурсами?

8. Чим заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою відрізняється від шахрайства?

9. Як впливає предмет та об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 193 КК, на його кваліфікацію?

10. Яка специфіка об’єктивної сторони злочину при кваліфікації умисного знищення або пошкодження майна?

11. Як впливають на кваліфікацію вчиненого об’єктивні та суб’єктивні ознаки порушення обов’язків щодо охорони майна?

12. Які особливості кваліфікації самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва?


Тема 5. Кваліфікація злочинів у сфері господарської діяльності

1. Визначте, що таке злочини у сфері господарської діяльності?

2. Хто є суб’єктом злочинів у сфері господарської діяльності?

3. Хто не є службовою особою?

4. Що таке господарська діяльність?

5. В чому виявляється порушення порядку заняття господарською та банківською діяльністю?

6. Визначте об’єктивну сторону контрабанди (ст. 201 КК України).

7. Хто є суб’єктом такого злочину, як ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (ст. 212 КК України)?

8. Що є предметом контрабанди?

9. Як вирахувати мінімальну суму для притягнення до кримінальної відповідальності за злочин передбачений ст. 212 КК України?

10. Чим регламентується порядок заняття господарською діяльністю?


Тема 6. Кваліфікація злочинів проти довкілля

1. Які проводяться способи обчислення шкоди при кваліфікації екологічних злочинів?

2. Як правильно надати кваліфікацію об’єктивної сторони забруднення або псування земель?

3. Надайте кваліфікацію об’єктивної сторони порушення правил охорони вод?

4. Надайте характеристику кваліфікуючих ознак незаконного полювання?

5. Що виступає спеціальною конфіскацією при кваліфікація незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом?

6. Надайте кваліфікацію об’єктивних ознак порушення ветеринарних правил?

7. Що виступає об’єктом при кваліфікації умисного знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду?


Тема 7. Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки

1. Що слід розуміти під «організацією» та «керівництвом» злочинною організацією?

2. За яких умов особа звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 255 КК?

3. Що слід розуміти під організованими та збройними формуваннями у ст. 260 КК?

4. Які дії утворюють об’єктивну сторону складів злочинів, передбачених ст. 262 КК, та з якого моменту такі злочини слід вважати закінченими?

5. Які дії утворюють склад порушення вимог режиму радіаційної безпеки (ст. 267-1 КК)?

6. Чи підлягають особи кримінальній відповідальності за ст. 257 КК, якщо вони зорганізувалися в озброєну організовану групу для вчинення крадіжок або для вчинення лише одного злочину?


Тема 8. Кваліфікація злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту

1. Які особливості визначення суб’єкта злочину при кваліфікації неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден?

2. Які особливості визначення предмета злочину при кваліфікації порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами?

3. Які особливості визначення суб’єктивної сторони злочину при кваліфікації порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами?

4. Які особливості визначення суб’єкта злочину при кваліфікації ви-пуску в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації?

5. Які особливості визначення об’єктивної сторони злочину при кваліфікації порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху?

6. Які особливості визначення предмета злочину при кваліфікації не-законного заволодіння транспортним засобом?

7. Які особливості визначення об’єктивної сторони злочину при кваліфікації незаконного заволодіння транспортним засобом?

8. Які особливості визначення предмета злочину при кваліфікації знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу?

9. Які особливості кваліфікації порушення чинних на транспорті правил?

10. Які особливості визначення предмета злочину при кваліфікації пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів?


Тема 9. Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та моральності

1. Як слід визначати уразливий стан особи при сутенерстві або втягненні особи в заняття проституцією?

2. Які особливості визначення моменту закінчення втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність?

3. Які особливості визначення суб’єкта злочину при кваліфікації втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність?

4. Які особливості кваліфікації такої обтяжуючої обставини наруги над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого, як вчинення злочину щодо пам`ятника, спорудженого в пам`ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни, жертв нацистських переслідувань, а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців?

5. Які особливості визначення суб’єктивної сторони злочину при кваліфікації жорстокого поводження з тваринами?

6. Які особливості кваліфікації такої обтяжуючої обставини масових заворушень, як вчинення дій, що призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків?

7. Які особливості кваліфікації ввезення, виготовлення, розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію та порнографічних предметів за ознаками суб’єктивної сторони складів злочинів?

8. Які є особливості кваліфікації наруги над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого?

9. Які є особливості кваліфікації незаконного проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини, при встановленні відповідних предметів злочинів?

10. Які є особливості кваліфікації знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів Національного архівного фонду?


Тема 10. Кваліфікація злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інших злочинів проти здоров'я населення

1. Якими юридичними та медичними ознаками характеризуються предмети злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення?

2. Яким чином визначається сумарна кількість наркотичних засобів різного виду?

3. Якими формами незаконних дій з наркотичними засобами та психотропними речовинами представлена об’єктивна сторона злочинів даної категорії?

4. Яким чином впливає мета на кваліфікацію незаконних дій з наркотичними засобами та психотропними речовинами?

5. Якими діями може бути виражена об’єктивна сторона викрадення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів?

6. Які особливості кваліфікації незаконного введення в організм наркотичних засобів та психотропних речовин?

7. За якими ознаками об’єктивної та суб’єктивної сторони кваліфікується схиляння до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин?

8. Яким чином поняття місць для незаконного вживання, виробництва або виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин впливає на кваліфікацію злочину?

9. Якими нормативно-правовими актами визначаються отруйні та сильнодіючі речовини або отруйні, сильнодіючі лікарські засоби як предмети незаконних дій та особливості кваліфікації злочинів з такими предметами?

10. Якими ознаками характеризуються одурманюючі засоби як предмет злочинних діянь?