Gerb_NAIAU НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Мультимедійний підручник з навчальної дисципліни "Кваліфікація окремих видів злочинів"

Тематика рефератів


Тема 1. Кваліфікація злочинів проти життя та здоров'я особи

1. Відмінність тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого від умисного вбивства та вбивства через необережність.

2. Побої і мордування. Їх відмінність від тілесних ушкоджень.

3. Залишення в небезпеці. Відмінність від неподання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

4. Критерії для визначення тяжкості тілесних ушкоджень

5. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби


Тема 2. Кваліфікація злочинів проти волі, честі та гідності особи

1. Відмінність незаконного позбавлення волі або викрадення людини від захоплення заручників.

2. Спірні питання у визначенні потерпілого при кваліфікації підміни дитини.

3. Поняття спеціального суб’єкта при встановленні елементів складу злочину, передбаченого ст. 151 КК України.

4. Воля, честь та гідність як об’єкт злочину.

5. Зміст поняття «торгівля людьми» в КК України.


Тема 3. Кваліфікація злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

1. Поняття та ознаки зґвалтування, як злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості

2. Характеристика відмінностей між зґвалтуванням та насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом.

3. Поняття службової та матеріальної залежності при кваліфікації злочину, передбаченого ст. 154 КК «Примушування до вступу в статевий зв’язок».

4. Особливості кваліфікації діяння, яке полягає у вчиненні статевого акту з малолітньою особою за її згодою.

5. Характеристика додаткового безпосереднього об’єкта при кваліфікації «Примушування до вступу в статевий зв’язок».


Тема 4. Кваліфікація злочинів проти власності

1. Відмежування крадіжки від суміжних злочинів.

2. Відмежування розбою від вимагання.

3. Вплив предмету викрадення на кваліфікацію злочинного діяння.

4. Кваліфіковані види крадіжки.

5. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом.

6. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї


Тема 5. Кваліфікація злочинів у сфері господарської діяльності

1. Злочини в сфері господарської діяльності: загальна характеристика.

2. Особливості предмету злочину передбаченого ст. 199 КК України.

3. Спеціальний суб’єкт контрабанди ст. 201 КК України.

4. Фіктивне підприємництвост. 205 КК України.

5. Кваліфікація протидії законній господарській діяльності.

6. Особливості кваліфікації випуску або реалізації недоброякісної продукції ст. 227 КК України.


Тема 6. Кваліфікація злочинів проти довкілля

1. Кримінально-правова охорона вод.

2. Поняття екологічної безпеки, як об’єкта злочину, передбаченого ст. 236 КК.

3. Спірні питання у визначенні засобів та знарядь вчинення злочину при кваліфікації незаконного полювання.

4. Види злочинів проти довкілля.

5. Землі (ґрунтовий покрив, поверхневий шар земель) як предмет злочинів, передбачених ст.ст. 239-2392 КК.


Тема 7. Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки

1. Кваліфікація незаконного виготовлення, переробки чи ремонту вогнепальної зброї або фальсифікації, незаконного видалення чи зміни її маркування, або незаконного виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв.

2. Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму.

3. Кримінальна відповідальність за умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства.

4. Предмет злочинів проти громадської безпеки.

5. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.


Тема 8. Кваліфікація злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту

1. Особливості кваліфікації пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів.

2. Особливості кваліфікації угону або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна.

3. Особливості кваліфікації примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків.

4. Особливості кваліфікації знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.

5. Особливості кваліфікації пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів.


Тема 9. Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та моральності

1. Класифікація злочинів проти громадського порядку та моральності в теорії кримінального права.

2. Загальні правила кваліфікації злочинів проти громадського порядку та моральності.

3. Особливості кваліфікації групового порушення громадського порядку.

4. Загальні питання кваліфікації хуліганства.

5. Особливості відмежовування хуліганства від інших суміжних складів злочинів.

6. Особливості кваліфікації наруги над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого.

7. Жорстоке поводження з тваринами: проблеми визначення предмета злочину.

8. Проблеми кваліфікації звідництва та сутенерства.


Тема 10. Кваліфікація злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інших злочинів проти здоров'я населення

1. Класифікація злочинів проти громадського порядку та моральності в теорії кримінального права.

2. Загальні правила кваліфікації злочинів проти громадського порядку та моральності.

3. Особливості кваліфікації групового порушення громадського порядку.

4. Загальні питання кваліфікації хуліганства.

5. Особливості відмежовування хуліганства від інших суміжних складів злочинів.

6. Особливості кваліфікації наруги над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого.

7. Жорстоке поводження з тваринами: проблеми визначення предмета злочину.

8. Проблеми кваліфікації звідництва та сутенерства.