Gerb_NAIAU НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Мультимедійний підручник з навчальної дисципліни "Кваліфікація окремих видів злочинів"

Контрольні запитання


Тема 1. Кваліфікація злочинів проти життя та здоров'я особи

1. Що таке злочини проти життя та здоров’я особи та які їх види?

2. Як визначається умисне вбивство у Кримінальному кодексі України?

3. Яким чином позначається на кваліфікації об’єктивна сторона вбивства?

4. Що становить собою особлива жорстокість при кваліфікації умисного вбивства?

5. У чому полягає специфіка кваліфікації умисного вбивства, вчиненого на замовлення?

6. Що таке тілесні ушкодження та які їх види?

7. За якими ознаками вчинене кваліфікується як умисне тяжке тілесне ушкодження?

8. Яким чином впливають на кваліфікацію катування об’єктивні та суб’єктивні ознаки цього складу злочину?

9. Які хвороби можуть бути віднесені до невиліковних інфекційних?

10. У чому різниця при кваліфікації залишення в небезпеці та ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані?

11. Коли вчинене кваліфікується як порушення прав пацієнта?

12. Яким чином способи вчинення насильницького донорства впливають на кваліфікацію цього злочину?


Тема 2. Кваліфікація злочинів проти волі, честі та гідності особи

1. Що означає незаконне позбавлення волі як форма злочинного діяння?

2. Як визначається зміст кваліфікованого складу злочину «незаконне позбавлення волі, здійснюване протягом тривалого часу»?

3. Який правовий статус чужої дитини як потерпілої особи від злочинів проти волі, честі та гідності особи?

4. Яке значення має мотив як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони підміни дитини для кваліфікації злочину?

5. Якими ознаками характеризуються незаконні дії щодо людини, вчинені з використанням уразливого стану особи?

6. Якими ознаками характеризується об’єктивна сторона використання дитячої праці в шкідливому виробництві?

7. У чому полягає діяння у формі поміщення в психіатричний заклад?

8. Якими ознаками характеризується спеціальний суб’єкт незаконного поміщення в психіатричний заклад?


Тема 3. Кваліфікація злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

1. Чим відрізняються поняття «статева свобода» та «статева недоторканість»?

2. Які форми об’єктивної сторони зґвалтування потрібно розрізняти при кваліфікації злочинів?

3. Які аспекти кваліфікації потрібно враховувати при кваліфікації такої особливо кваліфікуючої ознаки зґвалтування, як спричинення ним особливо тяжких наслідків?

4. Які особливості кваліфікації насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчиненого групою осіб?

5. Яка ознака відрізняє злочин, передбачений ст. 154 «Примушування до вступу в статевий зв’язок» від зґвалтування та насильницького задоволенням статевої пристрасті неприродним способом?

6. Що таке статева зрілість?

7. Хто виступає потерпілим від злочину, передбаченого ст. 156 КК «Розбещення неповнолітніх»?


Тема 4. Кваліфікація злочинів проти власності

1. Що таке злочини проти власності та які їх види?

2. Яким чином спосіб вчинення злочину впливає на кваліфікацію корисливих злочинів, пов’язаних з оберненням чужого майна на користь винного чи інших осіб?

3. Які особливості кваліфікації викрадення шляхом проникнення в житло, інше приміщення чи сховище?

4. Визначіть, які типові ознаки способу крадіжки впливають на її кваліфікацію?

5. У чому полягає різниця при кваліфікації насильницького грабежу та розбою?

6. Яка специфіка кваліфікації викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання?

7. Які особливості кваліфікації шахрайства?

8. Які особливості кваліфікації привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем?

9. У чому полягає різниця при кваліфікації злочинів, передбачених ст. 194 та ст. 194-1 КК?

10. Яким чином слід відмежовувати придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом, від легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом?


Тема 5. Кваліфікація злочинів у сфері господарської діяльності

1. Визначте, що таке злочиниу сфері господарської діяльності?

2. Хто є суб’єктом злочиніву сфері господарської діяльності ?

3. Хто не є службовою особою?

4. Що таке господарська діяльність?

5. В чому виявляється порушення порядку заняття господарською та банківською діяльністю?

6. Визначте об’єктивну сторону контрабанди (ст. 201 КК України).

7. Хто є суб’єктом такого злочину, як ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (ст. 212 КК України)?

8. Що є предметом злочину «Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару» (ст. 229 КК України)?

9. Що таке антиконкурентні узгоджені дії?

10. Чим регламентується порядок заняття господарською діяльністю?


Тема 6. Кваліфікація злочинів проти довкілля

1. За приховування якої інформації встановлена відповідальність у одній із статей розділу «Злочини проти довкілля»?

2. Назвіть склади злочинів проти довкілля, у яких території, взяті під охорону держави, та об’єкти природно-заповідного фонду, що є ознакою основного або кваліфікованого складу злочину, виступають предметом складу злочину.

3. Назвіть склади злочинів проти довкілля, у яких заповідники, території та об’єкти природно-заповідного фонду, що є ознакою основного або кваліфікованого складу злочину, виступають місцем вчинення злочину.

4. Що слід розуміти під промислом у злочині «Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом»?

5. Які проводяться способи обчислення шкоди при кваліфікації екологічних злочинів?

6. Що виступає предметом при кваліфікація злочину забруднення або псування земель?


Тема 7. Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки

1. Який зміст поняття "злочинна організація"?

2. Які діяння утворюють об’єктивну сторону сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності?

3. Що таке банда та чим характеризується об’єктивна сторона складу бандитизму?

4. У чому полягає специфіка предмета злочину у статтях 262–264 КК?

5. Які дії слід розуміти під незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами?

6. За яких умов особа звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 263 КК?

7. За яких умов вчинене кваліфікується як порушення правил пожежної безпеки (ст. 270 КК)?


Тема 8. Кваліфікація злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту

1. Що таке злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту та які їх види?

2. Які є кваліфікуючі ознаки злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту?

3. Які особливості визначення предмета злочину при кваліфікації пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів?

4. Які особливості кваліфікації угону або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна?

5. Які особливості кваліфікації блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства?

6. Які особливості визначення потерпілого від злочину при кваліфікації примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків?

7. Які особливості кваліфікації порушення правил повітряних польотів?

8. Які особливості кваліфікації порушення правил використання повітряного транспорту?

9. Які особливості кваліфікації самовільного без нагальної потреби зупинення поїзда?

10. Які особливості визначення суб’єкта злочину при кваліфікації ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха?


Тема 9. Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та моральності

1. Які є види злочинів проти громадського порядку та моральності?

2. Які кваліфікуючі ознаки властиві злочинам проти громадського порядку та моральності?

3. Як слід відмежовувати заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, від інших злочинів?

4. Як слід відмежовувати групове порушення громадського порядку від масових заворушень та хуліганства?

5. Які особливості визначення суб’єкта групового порушення громадського порядку?

6. Які особливості кваліфікації хуліганства?

7. Як відмежовувати хуліганство від інших суміжних складів злочинів?

8. Які особливості кваліфікації наруги над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого?

9. Які особливості визначення предмета злочину при кваліфікації жорстокого поводження з тваринами?

10. Як слід відмежовувати звідництво від сутенерства?


Тема 10. Кваліфікація злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інших злочинів проти здоров'я населення

1. Що являється предметом злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення?

2. Як впливає на кваліфікацію злочинів вид та розмір наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів?

3. Що представляють собою особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини?

4. В чому полягає відмінність виробництва наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів від їх виготовлення?

5. У чому полягає специфіка кваліфікації незаконних дій з наркотичними засобами та психотропними речовинами, вчиненими із залученням неповнолітнього або малолітнього або щодо даної категорії осіб?

6. За якими ознаками складу злочину посів або вирощування снодійного маку або конопель як злочин відмежовується від адміністративного правопорушення?

7. За якими ознаками вчинене діяння кваліфікується як незаконне введення в організм наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене щодо особи, яка перебуває в безпорадному стані?

8. В чому особливість місця та обстановки вчинення незаконного публічного вживання наркотичних засобів і яке їх значення для кваліфікації вчиненого діяння?

9. У чому специфіка суб’єкта порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів та психотропних речовин?

10. Яким чином особливості суб’єкта незаконної видачі рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин впливають на кваліфікацію злочину?