Gerb_NAIAU НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Мультимедійний підручник з навчальної дисципліни «Кваліфікація окремих видів злочинів»

Вашій увазі пропонується мультимедійний підручник «Кваліфікація окремих видів злочинів», розроблений з урахуванням вимог навчальної дисципліни «Кваліфікація окремих видів злочинів», яка викладається в Національній академії внутрішніх справ. Підручник містить навчальні, методичні та мультимедійні матеріали. При цьому може використовуватися при проведенні лекційних, семінарських і практичних занять зі курсантами та слухачами ННІ академії, а також під час їх самостійної підготовки.

Підручник складається з інформаційних блоків:

«Вступ» - містить вступне слово, де зазначається мета, завдання курсу, його зв’язки з іншими дисциплінами;

«Навчальні матеріали» містить тексти лекцій до навчальних тем курсу.

«Мультимедійні презентації» містить презентації до навчальних тем курсу.

«Навчально-методичні матеріали» містить інформацію та організаційно-методичні вказівки для слухачів і студентів, навчальну програму, контрольні та додаткові питання, тематику рефератів і доповідей, питання для підсумкового контролю.

«Література» містить перелік джерел, рекомендованих для використання в навчальному процесі та наукової роботи; основні нормативні акти; перелік вибраних електронних ресурсів.

«Тестовий контроль знань» мстить тестові завдання для перевірки рівня знань до кожної теми та за підсумками вивчення всієї дисципліни загалом.

«Авторський колектив» містить відомості щодо розробників мультимедійного підручника.