Національна академія внутрішніх справ

Кафедра конституційного права та прав людини
Мультимедійний навчальний посібник
Конституційне право України 

Основи правового статусу людини і громадянина.
Громадянство України. Правове становище іноземців та
осіб без громадянства. Правовий статус біженців.